GENEL MERKEZ HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ŞUBE HABER BAŞLIKLARI

(ALMANYA TÜMSİAD’DAN ESKİŞEHİR’E ZİYARET - 19.07.2013)
Eskişehir Şube
TÜMSIAD Güney Almanya Stuttgart Başkanı Müslim Ekerbiçer ve Genel koordinatör Abdulhalim Baysal Eskişehir Tümsiadı ziyaret etti. Eskişehir Tümsiad Şube başkanı Ali Engiz ve Yönetim kurulunun karşıladığı ziyarette Dernek binası gezdirilip Stuttgart ve Eskişehir hakkında, yapılan ve yapılacak olan projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Engiz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip teşekkürlerini iletti.

devamı...

(TÜMSİAD İstanbul Şubesi İstanbul Halk Ekmek (İHE ) Genel Müdürünü Makamında Ziyaret Etti. - 18.07.2013)
İstanbul Şube
TÜMSİAD İstanbul Şube Başkanı Eyüp Topal, Genel Sekreter Vekili Abdurrahman CENAN, Başkan Yardımcısı Kazım EKİNCİ, İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ziya ALTUNTAŞ, İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan TÜZEL ve beraberindeki üyelerle İstanbul Halk Ekmek (İHE ) Genel Müdürü Salih BEKAROĞLU`nu makamında ziyaret etti.

BEKAROĞLU İstanbul Halk Ekmek A.Ş.`nin yatırım çalışmaları 1971 yılının Şubat ayında başladı. Hukuki hazırlıklar yapıldıktan sonra makine ve diğer teçhizatın ithali gerçekleştirildi. Makine montaj çalışmaları 1978 yılında bitirildi. İHE’de ekmek üretimi 26 Ağustos 1978`de başladı. Kaliteli, sağlıklı ve hesaplı hizmet... İstanbul Halk Ekmek A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, İstanbul halkına daha iyi hizmet vermek ekmek fiyatlarında aşırı ve haksız uygulamaları önlemede etkin olmak maksadıyla kurulmuş bir İktisadi teşekküldür. Özellikle dar gelirli insanlarımızın, azımsanmayacak miktarda kazancının cebinde kalmasını sağlayan Halk Ekmek, bunun yanı sıra ekmek ve diğer unlu gıdaların kalite standardının oluşmasında da önemli bir misyon üstlenmektedir. İstanbul Halk Ekmek ürettiği mamullerde görüntünün yanında kalite ve temizliğe de dikkat etmektedir. Şirketimiz, bütün imkanlarını kullanarak halkımıza daha çok hizmet sunmayı hedeflemektedir. Bu amaçla, sürekli olarak üretim kapasitesini artırmaktadır. Edirnekapı’daki fabrikaya ilaveten 2 yeni fabrika daha kurulmuş ve böylelikle günlük üretim kapasitesi 1.7 milyon adeti aşmıştır.

İstanbul Halk Ekmek A.Ş. bilinçli tüketim yapan bir toplum oluşturmanın da gayreti içerisindedir. Zira, yapılan araştırmalara göre sadece İstanbul`da günde yaklaşık 2 milyon adet ekmek israf edilmektedir. Ekmek; emektir, alın terinin en somut karşılığıdır. Halk Ekmek insanlarımızı ekmeği israf etmeme konusunda bilinçlendirmeye yönelik yayın çalışmaları da yapmaktadır.

Bilindiği gibi, gelişmiş ülkelerde artık günlük hayatın bir parçası haline gelen internetin kullanıcı sayısı ülkemizde de sürekli artmaktadır. Halk Ekmek interneti, hizmet ettiği kitlelerle iletişim kurmak için bir araç olarak değerlendirmektedir. Şirketimizin web sitesinde, Halk Ekmek A.Ş.`nin hizmet ve faaliyetlerini tanıtan bölümlerin yanı sıra, ekmek yapımı, ekmek israfının önlenmesi gibi konularla ilgili bilgiler de bulunmaktadır. Biz, insanlarımızın daha çok fazla ve daha güzel hizmetlere layık olduğunu düşünüyoruz. Web sitemiz, halkımıza daha güzel hizmet vermemize yardımcı olacak öneri ve eleştirilerinizi şirketimize doğrudan ulaştırmanızda da bir kolaylık sağlayacaktır. Bu hizmetleri ancak sizlerle el ele, gönül gönüle çalışarak başarabileceğimizin bilincindeyiz.Ziyaretiniz için teşekkür ederiz dedi.

TÜMSİAD İstanbul Şube Başkanı TOPAL tarafından TUMEXPO hakkında bilgi verilen BEKAROĞLU İHE olarak fuarda yer alacaklarını söyledi.

devamı...

(TÜMSİAD İstanbul Şubesi İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürünü Makamında Ziyaret Etti. - 18.07.2013)
İstanbul Şube
TÜMSİAD İstanbul Şube Başkanı Eyüp Topal, Genel Sekreter Vekili Abdurrahman CENAN, Başkan Yardımcısı Kazım EKİNCİ, İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ziya ALTUNTAŞ, İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan TÜZEL ve beraberindeki üyelerle İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürü Osman AKGÜL makamında ziyaret etti.

AKGÜL ; İstanbul Büyükşehir Belediyesi`nin bir kuruluşu olarak İSTAÇ, kurulduğu 1994 yılından itibaren ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde bir çok yeni uygulamayı hayata geçirmiştir. Teknik bilgi ve birikimi, teknolojik alt yapısı ile başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye`miz ile tecrübelerini paylaşmaktadır.

İSTAÇ, atık yönetimi faaliyetleri kapsamında; evsel ve tıbbi atıkların bertarafı, ambalaj atıklarının geri dönüşümü, inşaat ve hafriyat atıklarının yönetimi, düzenli depolama sahaları kurulumu ve işletilmesi, çöp sızıntı suyu arıtılması, çöp gazından elektrik üretimi, gemilerden ve deniz yüzeyinden atıkların toplanması ve bertarafı, kıyı, ana arter, meydan ve caddelerin temizliği, dere ağzı çamur tarama ve ıslah çalışmaları, organik atıklardan kompost üretimi ve geri kazanımı çalışmalarını yürütmektedir.

Ülkemize kazandırdığımız çevre bilinci ve örnek uygulamalar ile, sürdürülebilir kalkınma çabasında öncü olan İSTAÇ A.Ş. gerçekleştirdiği bütün faaliyetlerinde AB Çevre Mevzuatı ile uyumlu Entegre Katı Atık Yönetimi Stratejik Planını esas almaktadır. İstanbul için hazırlanan Çevre Yönetimi Stratejik Planı, Ulusal Mevzuatı ve AB direktifleri kapsamında AB uyum sürecindeki hedefleri belirtmektedir. Bu hedeflere ulaşmak için uygulamaya geçen ve geçmesi planlanan projeler hazırlanırken göz önüne alınan hususlar uygulama önceliğine göre, (Reduction) Kaynağında Atığın Oluşumunu Önleme Ve Azaltma, (Re-Use) Tekrar Kullanım, (Recycling) Geri Dönüşüm, (Recovery) Geri Kazanım ve nihai noktada insan sağlığı ve çevre üzerine olan olumsuz etkiyi en aza indirgeyecek şekilde (Disposal) Bertaraftır.

"Çevre Yönetimi" merkezi ve yerel yönetimlerin sorumluluğunda olan bir konu olmaktan ziyade bireyden başlayarak toplumu ve toplumları ilgilendiren, etkisi itibariyle küresel olan, zaman itibariyle gelecek nesilleri ilgilendiren, çok boyutlu bir mücadeledir dedi.

TÜMSİAD İstanbul Şube Başkanı TOPAL tarafından TUMEXPO hakkında bilgi verilen AKGÜL İSTAÇ olarak fuarda yer alacaklarını söyledi. devamı...

(GAP SHOES 2013`TE KAHRAMANMARAS RÜZGARI - 18.07.2013)
Kahramanmaraş Şube
Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren 8 ayakkabı Üreticisi’nin de katıldığı, GSO, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Gaziantep Kunduracılar Odası, KOSGEB ve Akort Fuarcılık işbirliğiyle düzenlenen, "17. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı (GAPSHOES)", Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı`nın katılımıyla gerçekleşti.

Sayın Bakanın Kahramanmaraş katılımcılarının stantlarını ziyaretinde Şube Başkanımız Sayın Adnan Toprak Sayın Bakana Eşlik ettiler devamı...

(TEŞVİK DÜZENLEMESİ DEĞERLENDİRMESİ - 18.07.2013)
Adıyaman Şube
Tümsiad Adıyaman Şube Başkanı Av. Erkan ÇAKMAK, 14.07.2013 tarihli resmi gazetede yayımlanan, Bakanlar Kurulunun 2013/4966 Sayılı kararıyla, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesiyle ilgili verilen kararı değerlendirdi. Yaptığı değerlendirmede:

Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan düzenlme, işverenlerin kısmi rahatlamasını sağlayacaktır. Yapılan düzenlemede uygulama üç ayrı bölgeye farklı sürelerde yararlanma imkanı sunmuştur. Adıyaman 2. listede yer almakla 31.12.2017 tarihine kadar bu uygulamadan faydalanacaktır. Kararın 2. Maddesinde”... malûllük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesinde beş puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulanır.” Şeklinde düzenleme yapılmıştır. Bu durumda kapsam dahilinde bulunan işyerleri için işveren priminde 11 puanlık bir teşvik verilmektedir.

Yapılan düzenlemenin bir rahatlama sağlayacağı ortadadır. Bu teşviğin 10 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerini kapsayacağı unutulmamalıdır.

Düzenlemenin bir diğer iyi tarafı da yürürlük süresine ilişkindir. Kararın yürürlüğünü düzenleyen 6. Maddesi, 01.01.2013 tarihini kapsayacak şekilde düzenlemenin uygulanacağını belirtmiştir. Bu durumda ilk 6 ay için yüksek ödenen sigorta prim bedelleri, sonraki aylardan mahsup edilecektir. Bu beklenen ve işvereni memnun eden bir karardır.

5084 sayılı yasanın aynen devamı beklenmemekle beraber, bu yasada yer alan OSB alanına yapılan % 100’lük teşvik ile OSB dışı alanlarda ise % 80’lik teşvikle karşılaştırıldığında, yapılan düzenlemenin revize edilmesini talep etmekte ciddi faydalar vardır. Zira yeni düzenleme, OSB. ayrımı yapmamakta olup, teşvik miktarı da 5084 sayılı yasanın teşviğinin devam sayılmaz. Ayrıca, 5084 sayılı yasada yer alan stopaj desteğinin de bu düzenlemede yer alması daha iyi olurdu. Yine bu kararın 3. listesinde yer alan Ş.Urfa, bu teşvikten 1 yıl daha fazla yararlanacaktır. Adıyaman’ında 3. dilimde yer alması daha da memnuniyet verici olurdu.

Tüm bunlarla birlikte bu kararın çıkmasında emeği geçen siyasilere, STK. lara ve diğer tüm kuruluşlara da teşekkür ediyoruz. Ciddi oranda işçi çıkarmalara sebep olan bu aksaklığın kısmen giderilmiş olmasının, Adıyaman Sanayisine olumlu yansıması olacaktır.

devamı...

(TÜMSİAD İzmir Şubesi TÜMSİAD Ankara Şubesini ziyaret etti. - 18.07.2013)
Ankara Şube
TÜMSİAD İzmir Şube Başkan Yardımcısı Sn. İbrahim ÖZKASAP ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Rahmi DENİZ bey şubemizi ziyaret ettiler. devamı...
(TÜMSİAD’tan Ülkü Ocaklarına ziyaret - 18.07.2013)
Osmaniye Şube
Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş ve yönetim kurulu üyeleri, Osmaniye Ülkü Ocakları Başkanlığına getirilen Fatih Eroğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Misafirlerini kapıda karşılayan Osmaniye Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Eroğlu, vatanını, milletini ve kutsallarını bilen bir gençlik yetiştirmek için çalıştıklarını söyledi.

TÜMSİAD olarak birlikte hareket etme ruhuna büyük önem verdiklerini söyleyen Özkardeş, Allah herkese bu büyük millete hizmet etmeyi nasip etsin dedi.

Bizim hizmetten başka gayemiz yok diyen Özkardeş, “Biz milletimizi çok seviyoruz. Ecdadımız bu dine hizmet etmiş. Ecdadın torunları olarak onlara layık olmak zorundayız. Bunun için de çok çalışmamız gerekiyor. Herkese büyük görevler düşüyor. Sıkıntısını çekeceğiz ki kıymetini bilelim. Kimin elinden ne geliyorsa gücü yettiğince onu gerçekleştirmeye çalışmalıdır. Biz TÜMSİAD olarak güzel ve faydalı olan her çalışmanın yanındayız ve destekçisiyiz. Fatih kardeşime ve yönetim kurulundaki arkadaşlarına başarılar diliyorum” diye konuştu.

Üyesi olduğu TÜMSİAD yönetiminin ziyaretinden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Osmaniye Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Eroğlu, kapsamlı bir eğitim çalışması başlattıklarını aktardı. Ocak çalışmaları hakkında bilgi veren Eroğlu, “Ücretsiz beden eğitimi kursu ile yabancı dil ve Kuran kursu düzenledik. Liyakatli gençler yetiştirmek için çalışıyoruz. Yakında ekonomik durumu zayıf olan öğrenciler arasından tespit edeceğimiz 72 gencimize ücretsiz dershane hizmeti vereceğiz. Biz siyasi parti değiliz. Bizim işimiz sadece eğitim ve kültür. Gençlerimizi zararlı akımlara karşı korumak ve kutsallarını bilen bir gençlik yetiştirmenin derdindeyiz. Okullar açıldığı zaman uyuşturucuya dikkat çekmek için bir kampanya başlatacağız. Bu kampanyamızın amacına ulaşması için herkesin desteğini bekliyoruz” dedi.

devamı...

(TÜMSİAD Huzurevinde Iftar Yemeğinde - 17.07.2013)
Osmaniye Şube
TÜMSİAD Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş, Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah`ın, huzurevi sakinleri ile iftar yemeğine katıldı.

Özden Kardeşler Huzurevi bahçesinde düzenlenen yemeğe Vali Cerrah`ın yanı sıra, AK Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal, İl Garnizon Komutanı Kurmay Albay Ersin Kaya, vali yardımcıları, TÜMSİAD Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş, bazı sivil toplum örgütü başkanları ve huzurevi sakinleri katıldı.

Yemekte kısa bir selamlama konuşması yapan Milletvekili Suat Önal, huzurevi sakinleriyle iftar sofrasında birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Önal, "Bizler bu güzel büyüklerimizin her zaman yanındayız. Onların bu huzurlu ortamda daha mutlu bir şekilde yaşamaları için elimizden geleni yapma gayreti içerisindeyiz. Bu güzel iftar sofrasında onlarla birlikte olmak, onlarla iftar yapmak bizlere de huzur veriyor. Ben Sayın Valimize de huzurevindeki büyüklerimizle her zaman yakından ilgilendiği için teşekkür ediyorum ve herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum." diye konuştu.

Huzurevi sakinleri ile iftar yemeğinde bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Vali Celalettin Cerrah ise "Değerli büyüklerim, bu mübarek iftar yemeğinde sizlerle birlikte olduk. Sizleri unutmam mümkün değil, sizleri çok seviyorum." dedi.

Huzurevi sakinlerinin mutluluğu için ne gerekiyorsa yapmaya çalıştıklarını belirten Cerrah, "Büyüklerimize saygı göstermemiz lazım, her zaman sizlerin yanında olmamız lazım. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Allah hepinize sağlık ve sıhhat versin. Büyüklerimizi her zaman seviyor ve sayıyoruz. Onlar bizim için çok değerliler. Bu nedenle bu yıl böyle huzurevimizin bahçesinde güzel bir iftar yapmamıza vesile olan, bu tesisi bizlere kazandıran Özden ablamıza da hem geçmiş olsun diyorum, hem de kendilerine, tüm aileye teşekkür ediyorum. Ayrıca bu mekanı bu güzel hale getiren kurum müdürümüze ve çalışanları da tebrik ediyor, onlara da teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum." diye konuştu.

Vali Cerrah, konuşmasının ardından huzurevi sakinleri ile bir süre sohbet etti. Huzurevi sakinleri de Vali Cerrah Milletvekili Önal ve Garnizon Komutanı Kaya`ya teşekkür etti.

devamı...

(İFTAR YEMEĞİ PROGRAMIMIZ HALKIMIZ TARAFINDAN BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR. - 17.07.2013)
Denizli Şube
DENİZLİ BELEDİYESİ TARAFINDAN KAYHANDA YAPILAN KAPALI PAZAR YERİNDE DÜZENLEDİĞİMİZ İFTAR YEMEĞİ PROGRAMIMIZ BÖLGE SAKİNLERİ TARAFINDAN BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR. RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZANI ŞERİFİN GELİŞİYLE CANLANAN MANEVİ VE SOSYAL YAŞANTIMIZ, DÜZENLENEN İFTAR PROGRAMLARIYLA COŞKULU BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR. ŞUBEMİZ TARAFINDAN RAMAZANIN İLK GÜNÜNDEN İTİBAREN VERİLEN İFTAR YEMEKLERİ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR. GÜNLÜK 350 - 400 KİŞİ HAZIRLANAN YEMEKLERLE ORUÇLARINI AÇARAK BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE OLMANIN SEVİNCİNİ YAŞIYOR. BU PROGRAMLAR SAYESİNDE DOSTLUK, KARDEŞLİK VE PAYLAŞMA DUYGULARIMIZIN PEKİŞMESİ SAĞLANMIŞ OLUYOR. devamı...
(TÜMSİAD Ankara Şubesi MÜSİAD İftar organizasyonuna katıldı. - 17.07.2013)
Ankara Şube
MÜSİAD`ın 16.07.2013 ATO Congresium`da gerçekleştirdiği İftar organizasyonuna TÜMSİAD Ankara Şubesi Yönetim Kurulunu temsilen Şube Başkan Yardımcısı Sn. Hayati SITKI, Genç TÜMSİAD Bşk. Sn. Aybars ÜNAL ve Şube İl Genel Koordinatörü Sn. Yuşa ÇİFTÇİ bey katıldı. devamı...
(Aydın Kızılay dan TÜMSİAD Aydın şubesine Ödül - 17.07.2013)
Aydın Şube
Kızılay Aydın Kan Merkezi`nin 2012 yılında ilerlemede Türkiye birincisi olmasında sağladıkları katlıyla büyük payı olan gönüllü sivil toplum örgütlerine plaket verildi.

Kızılay Aydın Şube binasında düzenlenen plaket törenine Kızılay Aydın Şube Başkanı Bekir Sıtkı Pekmezci, Kızılay Aydın Kan Bankası Müdürü Dr. Rıdvan Şenol, TÜMSİAD Aydın Şube Başkanı... Nusret Ünal, Beşir Derneği Aydın Şube Başkanı Abdulsamed Şık, Semerkand Aydın Şube Başkanı Ufuk Yolcu, TÜMSİAD Aydın Şube genel Sekreteri Talat Çerçi ile Kızılay Aydın Kan Merkezi çalışanları katıldı.

Plaket töreninde konuşan Kızılay Aydın Şube Başkanı Bekir Sıtkı Pekmezci, Kızılay Kan Merkezi`nin 2012 yılında kan toplama faaliyetlerinde sağladığı ilerlemeyle Türkiye birincisi olduğunu söyledi. Aydın Merkez İstasyon Meydanı`nda bulunan kan bağışı konteynırının da toplanan kan bağışı ile Türkiye`de ilk sırada yer aldığını belirten Pekmezci, "İl merkezindeki konteynırımız Türkiye`nin geniş nüfuslu merkezlerinde bulunan konteynırlar arasında büyük bir başarıya imza atarak ilk sırada yer aldı. Aydın kan bağışında kendi kendisine yetebilen bir il değildi ve çevre illerden takviye yapılıyordu. Aydın olarak ilk kez 2012 yılında kendi kendimize yetebilen bir il haline geldik ve ilk kez hedefler geçildi. 2013 yılında da başarılı çalışmalarımız devam ediyor. İlk 6 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre çalışmalarımızda yüzde 25`lik bir artış kaydettik. Ama özellikle yaz aylarında oluşan açıkları diğer bölgelerden takviye ediyoruz. Bunun için eğitim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelişmiş ülkelerde gönüllü kan bağışçıları nüfusun yüzde 10`unu oluşturuyor. Aydın`da ise düzenli kan bağışında bulunanların oranı yüzde 2,5-3 civarında" dedi.

Kızılay Genel Merkezi`nin 2009 yılında yaptığı protokol kapsamında Aydın`da da TÜMSİAD, Semerkand ve Beşir derneklerinin kan bağışı çalışmalarına büyük bir katkı sağladığına işaret eden Pekmezci, "Beşir Derneği, 25 bin hedefle başladığı kampanyasında şuan itibariyle 42 bin üniteye ulaşmış. TÜMSİAD ve Semerkand`da her 4 ayda bir düzenli olarak kan bağışı kampanyası düzenliyor. Bu faaliyetler güvenli kan temini konusundaki çalışmalarımıza büyük katkı sağlıyor. Bu derneklerimiz gayretleri ve gönüllü çalışmalarıyla artık Kızılay`ın bir parçası haline geldi. Bu davranışın diğer sivil toplum örgütlerine de örnek oluşturmasını diliyoruz. Kan bağışı konusundaki örnek çalışmaların devamını bekliyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Kızılay Aydın Şube Başkanı Bekir Sıtkı Pekmezci ve Kızılay Aydın Kan Bankası Müdürü Dr. Rıdvan Şenol tarafından TÜMSİAD Aydın Şube Başkanı Nusret Ünal, Beşir Derneği Aydın Şube Başkanı Abdulsamed Şık ve Semerkand Aydın Şube Başkanı Ufuk Yolcu `ya teşekkür plaketlerini takdim etti. Tören Kızılay personeli ile gönüllü kuruluşların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

devamı...

(BİR OYUNCAK İKİ BAYRAM - 17.07.2013)
Isparta Şube
Bir Oyuncak İki Bayram

TÜMSİAD Isparta Şubemizin önderliğinde, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası`nın katkılarıyla Genç TÜMSİAD Isparta Temsilciliğimiz tarafından çocuklara yönelik bir proje başlatıldı.

``Bir Oyuncak İki Bayram`` isimli kampanya çerçevesinde, kullanılmamış veya çok az kullanılmış oyuncaklar şehir içerisinde çeşitli noktalarda kurulan standlarda toplanarak önümüzdeki Ramazan Bayramı ile birlikte yeni sahiplerine ulaştırılacak.

Kimsesiz çocuklara, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına ve Suriye`li sığınmacı ailelerin çocuklarına Bayram sevinci yaşatmak için ``Gelin, bu Bayram sevincimizi onlarla paylaşalım! `` sloganı ile yola çıkılan kampanyanın tanıtımı ile ilgili Isparta Ticaret ve Sanayi Odası`nda bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantı`ya Isparta TÜMSİAD ve GENÇ TÜMSİAD yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen`de katıldı.

Toplantıda projenin tanıtımını yapan Isparta TÜMSİAD Başkanı Akın Tuna; hepimizin evinde atıl vaziyette bir kenara atılan bir çok oyuncak var, bir yanda ise o oyuncaklara ihtiyacı olan bir çok çocuk var. bizim asıl amacımız Ramazan`ın bereketiyle toplanacak olan bu oyuncakları gerçekten ihtiyaç sahibi olanlarla buluşturmak. Oyuncağını veren çocuğun yaptığı iyilikle, yardımseverlik ile, söz konusu projenin gelecek nesillerimize de dayanışma ruhunu aşılayacak olması bizleri de heyecanlandırıyor. Bu konuda bizlere desteğini esirgemeyen tüm kurumlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz ifadelerinde bulundu.

Projeye desteğini esirgemeyen Isparta Ticaret ve Sanayi Odası`nın başkanı Şükrü başdeğirmen ise; Bu proje bizim için de çok önemli. Çünkü çocuklar ülkemizin geleceği. Çocuklarımızın gelişimi ile alakalı oyuncakların da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir atasözümüz vardır, ``Oynamayan Tay, At Olamaz!`` Buradan hareketle, oyun çocuğun hayatının bir provasıdır. Bu toplanan oyuncaklar ihtiyaç sahibi çocuklarımızın bayramlarının güzel bir şekilde geçmesine vesile olacaktır. şeklinde konuştu.

``Bir Oyuncak İki Bayram`` isimli proje kapsamında Isparta GENÇ TÜMSİAD üyeleri ve gönüllüleri tarafından Iyaşpark AVM içerisinde, Mimar Sinan Cami önünde, Isparta Belediye binası önünde ve Tümsiad Isparta Şube binası olmak üzere açılan toplam 4 standta toplanan oyuncak kampanyasının ramazanın 25. Gününe kadar devam etmesi planlanıyor. Toplanan oyuncaklar ise tasnifleme, sterilizasyon ve paketleme sonrasında Ramazan Bayramı ile birlikte yeni sahiplerine kavuşacak.

GENÇ TÜMSİAD üyeleri tarafından kampanya için resmi bir internet sayfası oluşturulmuş durumda. Kampanya süresince oyuncak vermek isten fakat stantlara teslim edemeyecek yardımseverler, proje bilgilerinin de yer aldığı http://www.biroyuncakikibayram.com sayfasındaki iletişim bilgileri üzerinden bağlantıya geçerek istedikleri tarih ve saatte oyuncakların kendi adreslerinden teslim alınması da mümkün. devamı...

(PAÜ REKTÖR PROF.DR. HÜSEYİN BAĞCI`YI ZİYARET ETTİK. - 16.07.2013)
Denizli Şube
PAÜ REKTÖRÜ SN. HÜSEYİN BAĞCIYI ZİYARET ETTİK. TÜMSİAD DENİZLİ ŞUBESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SÜLEYMAN GEDİK, BŞK. YRD. YAVUZ SELİM YAŞAR, YÖN.KRL. ÜYESİ KADİR ERKEN VE YÖN.KRL. ÜYESİ MEHMET SAMUR`DAN OLUŞAN KATILIMCILAR İLE GERÇEKLEŞEN ZİYARETİMİZ YAKLAŞIK BİR SAAT SÜRDÜ. SN HÜSEYİN BAĞCI ÜNVERSİTE OLARAK GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ FAALİYETLER VE PROJELER HAKKINDA BİLGİLER VERDİ. TÜMSİAD OLARAK YAPMAYI PLANLADIĞIMIZ FAALİYETLER KONUSUNDA FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK. devamı...
(AK Parti İl Başkanı Açıkkapı’dan, TÜMSİAD’a İade-i Ziyaret - 16.07.2013)
Elazığ Şube
Elazığ AK Parti İl Başkanı Ejder Açıkkapı, geçtiğimiz günlerde ziyaretlerine gelen Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Elazığ Şube Başkanı Süleyman Şeker ve yönetimine iade-i ziyarette bulundu.

Ziyarette Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Elazığ Şube Başkanı Süleyman Şeker, hükümetin yerel temsilcileri olan AK Parti İl Başkanı Ejder Açıkkapı ve yönetim kurulu üyelerinin TÜMSİAD’ı ziyaretlerinin kendilerini fazlasıyla memnun ettiğini söyledi.

Özellikle dünyadaki tüm mazlum Müslümanların Ramazan ayını tebrik eden TÜMSİAD Elazığ Şube Başkanı Şeker, "Suriye, Filistin, Arakan ve Mısır da bulunan tüm Müslüman kardeşlerimizin Ramazan ayının hayırlara vesile getirmesini diliyorum" dedi.

Son dönemde ülke içinde çıkarılmak istenen karışıklıklara değinen Şeker, "Ülkemizde yaşanan iç karışıklığa rağmen güçlü bir hükümetin olması, istikrar için önemli bir durumdur. İş dünyası olarak istikrardan yana olduğumuzu bu vesile ile belirmek istiyoruz. Biz sivil toplum için STK’ların çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu inançla ülke gelişimine ne katkı koymak gerekiyorsa biz onu yapmanın sözü içindeyiz. Bizleri ziyaretlerinden dolayı AK Parti İl Başkanı Ejder Açıkkapı’ya ve yönetimine teşekkür eder, yeni görevlerinin hayırlı olmasını dilerim" dedi.

AK Parti İl Başkanı Ejder Açıkkapı ise, TÜMSİAD’ın ülkemizin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu belirterek, "TÜMSİAD ülke ekonomisine katkı koyan ve yön veren faydalı çalışmalar yaparak, hükümetlere ekonomik anlamda çok ciddi planlar, projeler hazırlayan bir sivil toplum kuruluşumuzdur. Elazığ’da yapacağımız tüm faaliyetlerde sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz ile yakın bir çalışma içerisinde olacağız. 2014 yılı Ocak ayı itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni yatırım teşvik yasasıyla ilimiz ve bölgemizde önemli ekonomik atılımlar gerçekleşecektir. Bize destek veren başta TÜMSİAD olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

devamı...

(SURİYELİ MÜLTECİLERİN SORUNLARI MASAYA YATIRILDI - 15.07.2013)
Batman Şube
Valimiz Yılmaz Arslan, Batman Ticaret ve Sanayi Odasının (BATSO) ilimizde yaşayan mülteciler yararına düzenlediği iftar yemeğine katılarak, sivil toplum örgütü ve meslek kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.

Laviva Cafe’de düzenlenen iftar yemeğine çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcisi katıldı.

İftar yemeğinin ardından Suriyeli ve Afgan mültecilere yardım amaçlı toplantı düzenlendi.

Toplantıya; Valimizin yanı sıra Vali Yardımcımız Mustafa Adil Tekeli, BATSO Başkanı Abdulkadir Demir, BATSO Yönetim Kurulu Üyeleri, TÜMSİAD Şube Başkanı Nezir Yeşilyurt, MÜSİAD, TMMOB, Umut Der, Ticaret Borsası, Mimarlar Odası, Tabipler Odası, Emekliler Derneği, Siyasi parti temsilcileri, diğer STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Yapılan toplantının önemli olduğunu ve böyle bir konuda kurumların birleşerek ortak karar almasının çok anlamlı olduğunu söyleyen Valimiz, her kurumun konuyla ilgili fikirlerini paylaşmasını istedi.

İftarın ardından başlayan toplantıda ilk olarak konuşan Valimiz, Afgan ve Suriyeli sığınmacılara devlet olarak yapılan yardımlar hakkında bilgi verdi. devamı...

(TÜMSİAD İŞ ADAMLARIMIZI ZİYARET ETTİ - 15.07.2013)
Karaman Şube
Tümsiad karaman şubesi yönetim kurulu başkanı Rıfat KARAULU Başkan yardımcısı Salih ÖZCAN Tümexpo koordinatörü Ali KURNAZ ve Murat AÇIKBAŞ

SARAY HOLDİNG Yönetim kurulu başkanı Sami ÖZDAG`ı makamında ziyaret etti. Başkan Rifat KARAULU Tümsiad faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Eylül ayında yapılacak olan, TÜMEXPO Genel Ticaret Fuarının karaman için önemli bir fuar olduğunu belirten TÜMSİAD karaman Şube Başkanı Rıfat KARAULU “Fuarların avantajlarını çok iyi biliyoruz. Özellikle TÜMEXPO, yurtiçi ve yurtdışı tüm sektörleri kapsayan bir fuar olduğu için bu fuara kesinlikle katılmayı düşünüyoruz. TÜMSİAD üyesi olan veya olmayan tüm Karamanlı, İşadamlarımızı bu fuara davet ediyoruz.dedi

Başkan Sami ÖZDAĞ bey Denizli ilindeki jeotermal projemiz tamamlanmakta olan yatırımlarından bahsetti. Fuar çalışmalarında STK ların önemi büyük. Çalışmalarınızda başarılar dilerim dedi.

TÜMEXPO Fuar Koordinatörü Murat Açıkbaş:12-15 Eylül 2013 tarihleri arasında Uluslararası TÜMEXPO Genel Ticaret Fuarı ve 1’nci Uluslararası KOBİ Şurası gerçekleştirilecektir. Karamanlı iş adamlarımızın, bu tür fuarlara katılması gerektiğini düşünüyoruz.fuarlarla firmaların kendi pazar paylarını arttırmaları ve kendilerini tanıtmaları gerekmektedir. TÜMSİAD olarak her zaman sizlere faydalı olmamız düşüncesiyle, Bu amaçla düzenleyeceğimiz fuara katılmanızın sizlere katkı sağlayacağı inancındayız” şeklinde konuştu.

Başkan Rıfat KARAULU sıcak ilginize teşekkür ederim. dedi

devamı...

(TÜMSİAD RİZEDEN YOĞUN KATILIMLI İFTAR YEMEĞİ - 15.07.2013)
Rize Şube
TÜMSİAD Rize Şubesi’nin geleneksel iftar programı yoğun katılımla gerçekleşti.

TÜMSİAD Rize Şubesi tarafından düzenlenen 6. Geleneksel İftar yemeğine TÜMSİAD Genel Başkanı Dr. Hasan Sert ile Beşir Derneği Genel Başkanı Cevdet Şanlı ile AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal ve Rize Eski Milletvekili Ahmet Kabil de katıldı.

Yemeğe ayrıca, Rize Vali Vekili Ümit Hüseyin Güney, Garnizon Komutanı Jand. Kd. Alb. İsmet Cansaran, Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, Ak Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, Baro Başkanı Av. Yunus Çoruh, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Yenice, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Gültekin, siyasiler, işadamları, daire müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program sonunda ise TÜMSİAD Rize Şubesi tarafından düzenlenen KOSGEB destekli girişimcilik eğitimini tamamlayan kursiyerlere başarı sertifikaları verildi. İftar programına katılan TÜMSİAD Genel Başkanı Dr. Hasan Sert, kısa süre içerisinde Rize’ye 3. ziyaretini gerçekleştirmiş oldu. TÜMSİAD Rize Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Vahit Alemdaroğlu’nun annesinin vefatı üzerine önceki hafta taziye ziyaretine gelen Genel Başkan Sert ayrıca TÜMSİAD Rize Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mevlana Karali’nin kızının düğün törenine de katılmak üzere de geçtiğimiz günlerde Rize’ye gelmişti.

İftar yemeği ve programını organize eden TÜMSİAD Rize Şube Başkanı Abdülbaki Fil, misafirlerine yönelik gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, TÜMSİAD’ın 2005 yılında “Yerel Değerlerden Küresel Liderliğe” sloganıyla yola çıktığını kaydederek henüz 10 yılını doldurmamış TÜMSİAD’ın Türkiye’de 56 şubesi, Yurtdışında 47 temsilcilik, 8 çözüm ortağı ve 15 bine yakın üyesiyle Türkiye’nin en büyük işadamları derneği olduğunu ifade etti.

TÜMSİAD’ın 2010-2011-2012 yıllarında AB Kobi Haftası Etkinlikleri çerçevesinde ülkemizi Avrupa’da 37 ülke arasında birincilik kürsüsüne çıkardığını sözlerine ekleyen Başkan Fil konuşmasını şöyle sürdürdü:2010 yılında Dünya Verimlilik Oscarı, Genel Başkanımız Dr. Hasan Sert Beye verilmiştir. TÜMSİAD Rize Şubesi olarak KOSGEB’le ortaklaşa 4 kez Girişimcilik Eğitimi, üyelerimize ücretsiz 16 proje yapıldı ve kabul edildi. Sosyal sorumluluk çerçevesinde Valilik, Kızılay, Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İl Müftülüğü gibi kurumlarla çeşitli programlar ve projeler gerçekleştirdik. Sosyal sorumluluk çerçevesinde üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapacağımızı belirtmek ister; bu duygu ve düşüncelerle düzenlemiş olduğumuz iftar yemeğine katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.

Beşir Derneği Genel Başkanı Cevdet Şanlı ise yaptığı konuşmada böyle bir ortamda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken vatandaşlarımızın Ramazan Ayını tebrik etti.

Türkiye’nin önemli bir gelişim süreci yaşadığını ve hergeçen bün büyümeye devam ettiğini ifade eden Dr. Hasan Sert, bunda herkesin katkısı olduğunu belirtti. Türkiye’nin önemli bir noktada olduğunu ve dünyadaki 206 ülke arasında büyük bir yarış oluştuğunu kaydeden Sert, bu yarış içerisinde önde olanlar olduğu gibi arkada kalanlarında olduğunu kaydetti.

Gezi parkı olaylarına değinen TÜMSİAD Genel Başkanı Dr. Hasan Sert, Ülkemizde tatsız olayların yaşandığını ancak bu olayların sadece Türkiye’ye has olaylar olmadığını Türkiye’nin gelişmesini büyümesini birlik beraberliğini istemeyenlerin yapmış olduğu olaylar olduğunu kaydetti. Bu tür eylemler içerisinde olanlara karşılık Türkiye’nin birlik ve beraberliğini bozmayacak şekilde bunu tüm ülkeye göstermesi gerektiğini sözlerine ekleyen Sert, “Eğer biz bu birlik ve beraberliğimizi bozmazsak, cemaatçilik, particilik yapmaksızın Türkiye’nin yüzyıl sonra yakalamış olduğu bu fırsatı heba etmemesi lazım. Türkiye bu günleri kolay kazanmadı kolayca heba etmemesi lazım. Birlik ve beraberliğimizi en az 10 yıl daha devam ettirebilirsek bundan sonra rüzgar nereden eserse essin çok fazla önemi olmayacaktır.. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın.” dedi.

Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı ise konuşmasında “2004 yılında Rize’ye geldiğinde sağ tarafta bir tek yeni kurulan MÜSİAD’ın var olduğunu ancak geçen süre içerisinde insanların işlerine sosyal aktivitelerine yön veren birçok STK kurulmuş bunlardan bir tanesi de TÜMSİAD’dır ve ben 2004’ten bugüne Rize’de çok ciddi gelişme gösteren STK yöneticilerine teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Ak Parti Rize Milletvekili Hasan Karal ise programda yaptığı konuşmada, “TÜMSİAD çatısı altında gerçekleşen bu iftar yemeğinde sizlerle bir arada bulunmaktan memnunum. Her yönüyle ortaya koyduğu gayreti ve başarısıyla kısa sürede Rize kamuoyunda kendisinden çokca söz ettiren TÜMSİAD’ımızın başarılı şube başkanımız ile tüm heyetini de böylesine güzide bir topluluğu bir araya getirme başarısını ortaya koyduğu için de tebrik ediyorum.” dedi.

Hak ve batıl mücadelesinin Hz. Adem’den beri hep süregeldiğini kaydeden Karal, bunun kıyamete kadar da böyle devam edeceğini ve önemli olanın kısa dünya hayatı içerisinde hak safhında yer alabilmek olduğunu belirtti. Gerek ülkemizde gerekse dünyada yaşanan bazı olumsuz gelişmelerin hak cephesinde yer alanların gayretli çalışmalarıyla başarıya ulaşamayacağına inandığını sözlerine ekleyen Karal, konuşmasını “TÜMSİAD’ımız da ülkemizde haktan, doğrudan ve demokrasiden yana tavrını koymuş. Kınayıcının kınamasına aldırış etmeden her zaman bildiği doğruları açıkca ve mertçe söylemesini bilen çok değerli güzide sivil toplum kuruluşlarımızdan bir tanesi olmuştur. Ben, çıktıkları bu başarılı yolda kendilerine Allah’tan muvaffakiyetler diliyorum. Ülkemizin daha demokratik bir ülke olması konusunda daha çağdaş, daha yaşanabilir ülke olma konusunda gösterecekleri ortaya koyacakları katkılar dolayısıyla şimdiden teşekkür ediyorum. Siz değerli hemşerilerime içerisinde bulunduğumuz rahmet ve mağfiret ayında birlik, beraberliğimizin dostluğumuzun kardeşliğin daha da pekişmesi duygu ve ve düşüncesiyle hepinizi selamlıyorum.” şeklinde sonlandırdı.

devamı...

(TÜMSİAD GENEL BAŞKANI Dr.HASAN SERT YÖNETİM KURULU İLE BULUŞTU - 15.07.2013)
Trabzon Şube
TÜMSİAD GENEL BAŞKANI Dr.HASAN SERT YÖNETİM KURULU İLE BULUŞTU

TÜMSİAD Genel Başkanı Gr. Hasan SERT Rize TÜMSİAD şübesinin düzenlemiş olduğu iftar programına katılmak için geldiği Trabzondan, Trabzon şube başkanı Mehmet Atmaca ile beraber Rizeye gittiler.

İftar dönüşü Genel Başkan Dr.Hasan SERT Trabzon TÜMSİAD yönetim kurulu üyeleri ile beraber toplantı düzenledi.Sohbet ortamında geçen toplantıda Trabzon şubenin dünü bugünü ve yarını konuşuldu. Yapılması gerekenler istişare edildi.

devamı...

(BAKAN EKER`DEN TÜMSİAD`A ZİYARET - 14.07.2013)
Diyarbakır Şube
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI M.MEHDİ EKER

ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın M. Mehdi EKER şubemizi ziyarette bulundu.Ziyarette Bakan Yardımcısı Sayın Kutbettin ARZU, Diyarbakır Valisi Sayın Mustafa Cahit KIRAÇ,Ak Parti İl Başkanı Aydın ALTAC ,Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İlhan KARAKOYUN ve çok sayıda bürokrat,siyasetçi ve basın mensupları katıldılar.

Sayın Bakanı ve beraberindeki heyeti Tümsiad Diyarbakır Yönetim Kurulu kapıda karşıladı.Tümsiad Toplantı Salonunda gerçekleşen ziyaret görüşmesinde,Başkan Oğulmuş,”Tümsiad olarak sayın bakanımızı Tümsiad’ta görmekten memnun olduklarını,başta sayın bakan olmak üzere bütün misafirlere teşekkür etti.Hükümetimizin başlatmış olduğu Çözüm Süreci’ni ve Güneydoğu Politikalarını,Sayın bakanımızın önderliğinde başlatılan başarılı tarım ve hayvancılık politikalarını Tümsiad olarak destekliyoruz”dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın M.Mehdi EKER yaptığı konuşmasında: "Terör sebebiyle yaylaların yasaklanması nedeniyle o yaylalardan yeterince istifade edilememesine neden oluyordu. Şartlar havyacılık açısından müsait olmayan bir hale gelmişti. O yaylalar temizleniyor ve tekrar hayvancılık faaliyetlerine açık hale geliyor" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı M. Mehdi Eker, çözüm süreciyle birlikte bölgenin kalkınmasının da kolaylaşacağını söyledi. Bakan Eker, "Bizim bütün sorunlarımızın kaynağı esasen bir sorundur. Tüm sorunlar dönüp dolaşıyor bir sorunla birleşiyor. Çözüm süreciyle birlikte bu sorunumuzu, arzu ettiğimiz şekilde hedefe ulaştırabilirsek, başarıyla bunu hayata geçirirsek, bu bölgenin kalkınması çok kolay bir hale gelir. Terör örgütünün beslendiği sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik durumlar bölgeyi geriye götürüyor. Geçtiğimiz 30 yıl içerisinde bunu gördük. Yasa dışı faaliyetler arttı. Son 30 yılda yasadışı işlere zemin hazırlandı. Türkiye, Kürt meselesini çözdüğü andan itibaren, bizim uyguladığımız politikalarla özellikle bu bölgenin motor gücü olan tarım ve hayvancılıkta ciddi bir kalkınma yaşanacaktır. 10 binlerce yıldır bu bölgede tarım faaliyeti yapılıyor. Yer yüzünde ilk tarımın yapıldığı bölge burasıdır. Bu bölge Bereketli hilalin tam uç kısmıdır. Bu nedenle binlerce yıllık bir birikim ve çeşitlilik var. Çözüm süreciyle birlikte bu daha da çok gelişecek" diye konuştu.

Bölgede terörden ötürü yasaklı yaylaların bir takım illegal işler için kullanıldığını anlatan Bakan Eker, yasaklı yaylaların artık hayvancılığın faydalanacağı alanlar olacağın söyledi. Bakan Eker, "30 yıl içerisinde hayvancılık aleyhine bir süreç yaşandı. Aldığımız tedbirlerle ve çözüm süreciyle birlikte, daha önce kullanılamayan yayların kullanılması söz konusu olacak. Terör sebebiyle yaylaların yasaklanması o yaylalardan yeterince istifade edilemiyordu. Şartlar havyacılık açısından müsait olmayan bir hale gelmişti. O yaylalar bir takım illegal işler için kullanıldı. Yaylalarda uyuşturucu ekiliyordu. Şuan bunlarla mücadele ediyoruz. Bunu yaparken birileri rahatsız oluyor. Diyarbakır`da son dönemlerde tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu yapıldı. Bu gelişmeler çözüm sürecinin getirdiği bir şeydir. Çözüm süreciyle birlikte bu tür yaşananlarda ortaya çıkıyor. O yaylalar temizleniyor ve tekrar hayvancılık faaliyetlerine açık haline geliyor. Esas meselemiz olan terör meselesinin bitmesi, Kürt meselesinin barış içerisinde çözülmesi Türkiye`de huzur ve güven ortamının kalıcı ve daimi bir şekilde temin edilmesi, bu olursa diğer bütün sorunların çözümünü kolaylaştırır. Hükümetimiz bu konuyla ilgili bir çok proje ve politikalar gerçekleştirdi. Örneğin, bizim bölgeye uyguladığımız tarım destekleri tarihin hiçbir döneminde görülmemiş bir şekilde desteklemeler sağlandı" şeklinde konuştu.

devamı...

(TÜMSİAD Ankara Şubesi ASO İftar organizasyonuna katıldı. - 13.07.2013)
Ankara Şube
ASO`nun 12.07.2013 Rixos Otel`de gerçekleştirdiği İftar organizasyonuna TÜMSİAD Ankara Şubesi Yönetim Kurulunu temsilen Şube Başkan Yardımcısı Sn. M.Halil KÖPRÜLÜ ve Şube İl Genel Koordinatörü Sn. Yuşa ÇİFTÇİ bey katıldı.

devamı...

(KOCAELİSPOR’DAN TÜMSİAD’a ZİYARET - 13.07.2013)
Kocaeli Şube
Kocaelispor Başkanı Nebil Uzun ile yöneticiler, İlyas Çakır ve Abidin Akyol’dan oluşan bir heyet Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Kocaeli Şubesi’ni ziyaret etti. Kocaelispor’u TÜMSİAD’ta; şube başkanı Erdoğan Yılmaz, Genel Sekreter Hüseyin Polattimur, Başkan Yardımcısı İrfan Barış, Bilal Başçı, Başkan Danışmanı Yusuf Yıldız, Tahkim Komisyonu Başkanı Ragıp Kurtoğlu ve Siyasi ve Bürokratik İşler Komisyon Başkanı Mervlüt Demir ağırladı. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunan iki başkanın samimi diyalogu dikkat çekti

KULUBE BAKIŞ AÇISI DEĞİŞTİ

Kocaelispor Başkanı Nebil Uzun ilk kez geldikleri TÜMSİAD’da kulüp hakkında bilgi verdi. Türkiye marka olan bir kulübe hizmet etmeye geldiklerini belirten Başkan Nebil Uzun, ‘Doğru insanlar; doğru işler yapar bu her yerde böyledir. Biz göreve geleli kısa süre olmasına rağmen oldukça fazla yol kat ettik. Gidişatımız iyi. Kentte bir hareketlenme oldu. İnsanları bir araya toplamaya çalışıyoruz. Birlikten kuvvet doğar. İnsanların kulübe bakış açısı negatif, biz bunu tetiklemeye geldik” dedi.

BAŞKAN BİZİ KABUL ETTİ

Kulüp olarak herkesin ayağına gitmeyi hedeflediklerini belirten Kocaelispor Kulübü Başkanı Nebil Uzun; Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’nu ziyaret ettik, sağ olsun bizden önceki kaç yönetici grubunu kabul etmeyen başkan bize kapılarını açtı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yeni bir ekip kurduk teknik heyetimiz yeni. Faruk Sarman hocamıza güveniyoruz. Yaşının genç olması futbolcularla olan ilişkilerini üst seviye çıkartacaktır. Biz ciddi anlamda bu işe gönlümüzü verdik. Alt yapımızda adeta hoca bolluğu var her kategoriye bir tane hoca verdik’ diye kontu.

ÖNCE BAŞARI

Sahada başarı olunmaması halinde hiç kimsenin yanlarında olmayacağının farkında olduklarını kaydeden Nebil Uzun; ‘Önce başarılı yakalayacağız. Kocaelispor’u ilçelere de yaymak istiyoruz. İnsanlara değer verirseniz değer görürsünüz. Birkaç gün önce Kandıra’ya gittik mesela Kocaelispor tarihinde ilk kez Kandıra’ya gitmiş düşünün. Biz sadece futbolda sınırlı kalmayacağız salon sporlarına ağırlık vermeye başladık bayan basketbolda takım kurmak için uğraşıyoruz. 2.ligde ilk iki içersinde ligi bitirirseniz 1.Lige çıkıyorsunuz bir anda Fenerbahçe, Galatasaray Beşiktaş gibi güçlü takımların içersindeniz’ dedi.

MAÇA DAVET ETTİ

Yönetime talip olurken iş yapmak için göreve geldiklerinin altını çizen Kocaelispor Kulübü Başkanı Nebil Uzun; ‘Kısacası biz iş yapmaya geldik sizlerinde desteğini her zaman bekliyoruz. Biz insanlardan gidip de direk para istemiyoruz. Kamuoyunda öyle bir yanılgı var her şey para değil. Bugün geldik sizleri tanıdık yanımızda olmazını ve ilk maçımızda sizleri ve yönetimini de statta görmek isteriz” diyerek, TÜMSİAD yönetimini Kocaelispor’un ilk maçını izlemek için stada davetti.

KOCAELİSPOR BİZİM TAKIMIMIZ

Ziyareti için Kocaelispor kulübü başkanı Nebil Uzun ve yöneticilere teşekkür eden TÜMSİAD Kocaeli Şube Başkanı Erdoğan Yılmaz, “Öncelikle bize değer verip buraya gelmeniz bizi sevindirdi. İlk kez bir futbol kulübünün temsilcileri bize ziyarete geldi. İyi niyetle görev yapmaya çalışan yönetiminize başarılar diliyorum. Önceden para çok şeydi şimdi öyle değil. Kocaelispor bizim takımımız. Yanlış yönetimlerin sonucunda takım buralara kadar gelmiş. Bizde bu kentte yaşıyoruz burada nefes alıyoruz. Öncelikle destek vermek gerekiyor. Bizim ayrımız gayrımız yok. Biz Kocaelisporluyuz. Siz zor zamanda buradasınız takım en yüksekte olsa belki burası size de kalmazdı bu yönden tebrik ediyorum sizleri. Takımın başına Faruk Sarman gelmiş benim okul arkadaşım iyidir kendisi inşallah başarılı olur. Doğru niyetle yola çıkan yolda kalmaz Kocaelispor iyi yerlere gelecektir biz buna inanıyoruz’ ifadelerini kullandı.

devamı...

(TÜMSAİD Kocaeli Şube MÜSİAD iftarına katıldı - 13.07.2013)
Kocaeli Şube
Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Kocaeli Şube Başkanı Erdoğan Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı Bilal Recep Şengün’ün ev sahipliği yaptığı iftara TÜMSİAD Kocaeli Şube Başkanı Erdoğan Yılmaz, Vali Yardımcısı Ali Sözen, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zekeriya Özak, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KOTO Başkanı Murat Özdağ, KTO Başkanı Mustafa Efe, MÜSİAD Genel Başkan yardımcıları Nazım Özdemir, Kemal Yamankaradeniz ve Salih Metin ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan MÜSİAD Başkanı Recep Bilal Şengün, “MÜSİAD olarak birçok ilke imza attık. İftarlarda her kesimi bir araya getirdik. 2 yıldır Arakan ve Suriye’de ki olaylar nedeniyle iftarlara ara vermiştik. Bu Ramazan iftarda tekrar buluştuk’ dedi.

İFTAR İÇİN YEŞEKKÜR

İftara İl Genel Sekreteri Hüseyin Polattimur, Başkan Yardımcısı İsmail Şoka, Bilal Başçı ve yönetim kurulu üyesi Hasan Kanca, Cüneyt Bıçkı ve Fatif Demir ile birlikte katılan TÜMSİAD Kocaeli Şube Başkanı Erdoğan Yılmaz, ‘11 ayın sultanı olan Ramazan ayının herkese hayırlar getirmesini diliyorum. Bugünlerde her zamankinden daha çok birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekmektedir’ dedi. Kocaeli’de Ramazan coşkusunun çok farklı programlarla yaşandığını kaydeden Başkan Yılmaz, iftar programı için MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı Recep Bilal Şengün ve yönetimine ayrı ayrı teşekkür etti

devamı...

(ASKON İZMİR ŞUBESİ İFTAR PROGRAMINA KATILDIK - 12.07.2013)
İzmir Şube
TÜMSİAD İzmir Şube Başkanı Mehmet CEYLAN ve Yönetim Kurulu üyeleri Askon İzmir Şubesi iftar programına katıldı.

Başkanmız Mehmet CEYLAN ,iftar programı için teşekkürlerini Askon İzmir Şube Başkanına iletti.

Başkanımzı ayrıca Teşkilatlanma sürecini yeni tamamlayan Askon İzmir Şubesine ve Başkanı Zekeriya HAZIRBULAN a başarılar diledi. devamı...

(TÜMSİAD İstanbul Şubesinden Aa`ya Ziyaret - 12.07.2013)
İstanbul Şube
Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) İstanbul Şube Başkanı Eyüp Topal ve beraberindeki heyet, AA İstanbul Bölge Müdürlüğü`ne ziyarette bulundu.

AA İstanbul Bölge Müdürü Mustafa Ekici ile bir süre görüşen TÜMSİAD heyeti, Türkiye ve dünyadaki güncel gelişmeler hakkında görüşlerini dile getirdi.

TÜMSİAD Başkanı Eyüp Topal, Türkiye`nin yeni ekonomi modelinin ihracata dayalı olduğunu ve Türkiye`nin etrafında trilyonlarca dolarlık bir pazar bulunduğunu ifade ederek, gezi parkı odaklı olayların zamanlamasına dikkati çekti. Olayların Türkiye`nin kredi notunun yatırım yapılabilir seviyeye çıkarıldığı, 3. havalimanı ve 3. köprü ihalelerinin yapıldığı bir dönemde ortaya çıktığı anımsatan Topal, turizm gelirlerinin de bu olaylardan etkileneceğini kaydetti.

Suriye, Mısır gibi ülkelerde yaşanan gelişmelerin kaygı verici olduğunu belirten Topal, Anadolu Ajansı`nın bu süreçte başarılı bir habercilik sınavı verdiğini dile getirdi.

AA İstanbul Bölge Müdürü Mustafa Ekici ise konuk heyete, AA`nın 100. Yıl Vizyonu hakkında bilgiler verdi. AA`nın şu anda Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça, Boşnakça ve Kürtçe olmak 6 dilde yayın yaptığını vurgulayan Ekici, Ajansın, Balkanlarda ve Arapça konuşulan Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde etkin bir konuma ulaştığını kaydetti.

100. Yıl Vizyonu çerçevesinde geliştirilen Finans Haberleri Terminali`nin (aafinans.com) finans piyasaları açısından önemli bir boşluğu doldurduğunu anlatan Ekici, yapılan objektif haberlerle, spekülatif gelişmelerin önüne geçildiğini belirtti.

Ekici, AA`nın 100. kuruluş yıldönümü olan 2020 yılında, dünyanın ilk 5 ajansı arasında yer almayı hedeflediğini söyledi. devamı...

(TÜMSİAD İstanbul Şubesinden İBB Kaynak Geliştirme Ve İştirakler Daire Başkanlığına Ziyaret - 12.07.2013)
İstanbul Şube
Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Dr. Hasan SERT , İstanbul Şube Başkanı Eyüp Topal ve beraberindeki heyet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme Ve İştirakler Daire Başkanı Cemal ÖZDEMİR`i ziyaret ettiler.

Yapılan ziyaret neticesinde Tüm Sanayici Ve İş Adamları Derneği tarafından gerçekleştirilmesi planlanan 12- 15 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleşecek olan TUMEXPO fuarı hakkında konuşuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Cemal ÖZDEMİR yapılacak olan çalışmanın çok faydalı olacağını ve farkındalık yaratacağını, insanların dikkatini çekeceğini söyledi. Konu ile ilgili olarak ellerinde olan bütün imkanların hepsini TÜMSİAD için verebileceklerini ve çalışmalara hemen başlayabileceklerini söylediler. devamı...

(TÜMSİAD Trabzon Şubeden Orman Bölge Müdürlüğüne Ziyaret - 11.07.2013)
Trabzon Şube
TÜMSİAD Trabzon Şubeden Orman Bölge Müdürlüğüne Ziyaret

TÜMSİAD şube başkan yardımcısı Harun BAYSAL,il genel sekreteri Mehmet Ali AKTÜRK ve bürokratik işler komisyon başkanı Emre ALTUNTAŞ Trabzon orman bölge müdür yardımcısı Rıfat ÖZTÜRK’ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette TÜMSİAD şube başkan yardımcısı Harun BAYSAL ; TÜMSİAD Trabzon şubesi olarak Ceviz ormanlığı yapmak istediklerini ve Orman bölge müdürlüğünün elinde atıl pozisyonda, orman vasfını kaybetmiş arazileri olup olmadığını Rıfat Öztürk Beye sorarak bilgi aldı.

Orman bolge müdür yardımcısı Rıfat ÖZTÜRK, elimizde buna ait arazi olup olmadığına bakmak lazım Karadeniz, özellikle bu bölgede belirtilen kriterlerde arazinin arazi bulmanın zor olduğundan bahsetti.TÜMSİAD a her konuda yardımcı olacaklarını söyledi

devamı...

(NİJERYA TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI, TÜMSİAD’I ZİYARET ETTİ - 10.07.2013)
Kocaeli Şube
Nijerya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkan’ı Dr. Hasan Sert’i makamında ziyaret etti. Ziyarette TÜMSİAD Kocaeli Şube Başkanı Erdoğan Yılmaz’da hazır bulundu. Nijerya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Başkan Yardımcısı’nın katılım gösterdiği ziyaret çerçevesinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi konularında yapılabilecek çalışmalara değinildi. Bu çerçevede TÜMSİAD ve Nijerya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası arasında İşbirliği Protokolü imzalandı. Nijerya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, TÜMSİAD Genel Başkan’ı Dr. Hasan Sert’i makamında ziyaret etti. Nijerya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Başkan Yardımcısı’nın katılım gösterdiği ziyaret çerçevesinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi konularında yapılabilecek çalışmalara değinildi. Bu çerçevede TÜMSİAD ve Nijerya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası arasında İşbirliği Protokolü imzalandı.

KATMA DEĞER SAĞLAYACAK

TÜMSİAD’ın yapmış olduğu çalışmalar hakkında Nijeryalı Heyete bilgi veren Dr. Hasan Sert, TÜMSİAD’ın yurtdışında 47 ayrı ülkedeki temsilcilik ağı ile dünya ticaretinde aktif çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. 12-15 Eylül 2013 tarihlerinde yapılacak TÜMEXPO Genel Ticaret Fuarı hakkında da Nijeryalı heyeti bilgilendiren Sert, iki kurum arasında imzalanan işbirliği protokolünün iki ülkeye de katma değer sağlayacağını belirtti.

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Nijerya Heyeti, TÜMSİAD Genel Başkanı Dr. Hasan Sert’i Nijerya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Ağustos ayında İstanbul Ceylan Otel’de düzenlenecek Nijerya-Türk İş Forumu’na davet etti. Nijeryalı heyetin ziyaretlerinden memnuniyetini dile getiren Dr. Hasan Sert, konuklara plaket takdim etti. Nijerya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, TÜMSİAD Genel Başkan’ı Dr. Hasan Sert’i makamında ziyaret etti. Nijerya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Başkan Yardımcısı’nın katılım gösterdiği ziyaret çerçevesinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi konularında yapılabilecek çalışmalara değinildi. Bu çerçevede TÜMSİAD ve Nijerya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası arasında İşbirliği Protokolü imzalandı.

PLAKET TAKDİM ETTİ

TÜMSİAD’ın yapmış olduğu çalışmalar hakkında Nijeryalı Heyete bilgi veren Dr. Hasan Sert, TÜMSİAD’ın yurtdışında 47 ayrı ülkedeki temsilcilik ağı ile dünya ticaretinde aktif çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. 12-15 Eylül 2013 tarihlerinde yapılacak TÜMEXPO Genel Ticaret Fuarı hakkında da Nijeryalı heyeti bilgilendiren Sert, iki kurum arasında imzalanan işbirliği protokolünün iki ülkeye de katma değer sağlayacağını belirtti. Nijerya Heyeti, TÜMSİAD Genel Başkanı Dr. Hasan Sert’i Nijerya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Ağustos ayında İstanbul Ceylan Otel’de düzenlenecek Nijerya-Türk İş Forumu’na davet etti. Nijeryalı heyetin ziyaretlerinden memnuniyetini dile getiren Dr. Hasan Sert, konuklara plaket takdim etti.

devamı...

(İzmit Belediyesi Zabıta Müdürü Kocaeli TÜMSİAD’ı ziyaret etti - 10.07.2013)
Kocaeli Şube
İZMİT Belediyesi Zabıta Müdürü Muhammet Ergin Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Kocaeli Şube Başkanı Erdoğan Yılmaz’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.Zabıta Müdürü Ergin, TÜMSİAD Kocaeli Şube Başkanı Erdoğan Yılmaz’a İzmit Belediye Başkanı Doktor Nevzat Doğan’ın selamı iletip, ‘Zabıta müdürlüğü olarak halkımıza en güzel hizmeti sunmak asli görevimizdir. Elimizden ne geliyorsa en iyisini yapmak için tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. İzmit Belediyesi Zabıtası olarak her zaman en iyiyi yapma gayreti içerisinde olacağımızı ifade etmek istiyorum’ dedi. Başkan Erdoğan Yılmaz ise İzmit zabıtasının esnaf denetimi, ruhsatlandırma gibi konularda yaptıkları özverili, başarılı çalışmaları ve rekabette eşitlik ortamı sağladıklarından dolayı teşekkür etti. devamı...
(TÜMSİAD 19. Şube Başkanları Toplantısı İstanbul’da Yapıldı - 10.07.2013)
Osmaniye Şube
TÜMSİAD 19. Şube Başkanları Toplantısı İstanbul’da yapıldı. Toplantıya TÜMSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve 56 şube başkanı katıldı.

Şube başkanları toplantısını değerlendiren TÜMSİAD Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş, "Toplantıda, TÜMSİAD’ın yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar, organizasyonlar, şubelerin problemleri ve çözüm önerileri ile gündeme dair önemli konular hakkında görüş alış verişinde bulunuldu" dedi.

Açılış konuşmasını yapan TÜMSİAD Genel Başkanı Dr. Hasan Sert TÜMSİAD Ailesi’ni bir arada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek programa katılan herkese teşekkür etti. TÜMSİAD’ın yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu ve gerçekleştireceği faaliyetler hakkında kısa bilgiler aktaran Sert, yurt içinde ve yurt dışında yapılan çalışmalardan bahsederek toplantının TÜMSİAD ve Türkiye açısından hayırlı sonuçlar getirmesi temennilerini iletti.

Yapılan toplantının TÜMSİAD için oldukça önemli olduğunu ifade eden TÜMSİAD Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş, TÜMSİAD’ın hızla büyüdüğünü, daha kurumsal bir yapıya kavuştuğunu ve bu yapı ile her kesimden insana hizmet etmeye çalıştığını ifade etti.

Toplantıda bölgelerde yapılan çalışmalarında değerlendirildiğini söyleyen Özkardeş, "TÜMSİAD’ın bölgelerde gerçekleştirmiş olduğu yapılanma ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Yatırım ve teşvik konularında TÜMSİAD şubelerinin bölgelerde yapmış olduğu faaliyetler iş dünyası tarafından takdirle karşılanıyor" diye konuştu.

TÜMSİAD’ın 2013 yılında gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği organizasyonların da ele alındığı TÜMSİAD 19. Şube Başkanları Toplantısında 1. Uluslararası Sağlık Mezunları Kurultayı, TÜMEXPO Genel Ticaret Fuarı ve 1. Uluslararası KOBİ Şurası hakkında istişarelerde bulunuldu. Toplantı dilek ve temennilerle sona erdi.

devamı...

(TÜMSİAD 19. Şube Başkanları Toplantısı İstanbul’da Gerçekleşti - 09.07.2013)
Hatay Şube
TÜMSİAD 19. Şube Başkanları Toplantısı İstanbul’da Green Park Otel’de yapıldı. Toplantıya TÜMSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve 56 şubeden şube başkanları katılım gösterdi. Toplantıda, TÜMSİAD’ın yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar, organizasyonlar, şubelerin problemleri ve çözüm önerileri ile gündeme dair önemli konular hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Toplantı, TÜMSİAD Genel Başkanı Dr. Hasan Sert’in açılış konuşmaları ile başladı. Programa katılan herkese teşekkürlerini ileten Dr. Hasan Sert, TÜMSİAD Ailesi’ni bir arada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. TÜMSİAD’ın yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu ve gerçekleştireceği faaliyetler hakkında kısa bilgiler aktaran Sert, yurt içinde ve yurt dışında yapılan çalışmalardan bahsederek toplantının TÜMSİAD ve Türkiye açısından hayırlı sonuçlar getirmesi temennilerini iletti. devamı...

(TÜMSİAD 19. Şube Başkanları Toplantısı İstanbul’da Green Park Otel’de yapıldı. - 09.07.2013)
Konya Şube
TÜMSİAD 19. Şube Başkanları Toplantısı İstanbul’da Green Park Otel’de yapıldı. Toplantıya TÜMSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve 56 şubeden şube başkanları katılım gösterdi. Toplantıda, TÜMSİAD’ın yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar, organizasyonlar, şubelerin problemleri ve çözüm önerileri ile gündeme dair önemli konular hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Toplantı, TÜMSİAD Genel Başkanı Dr. Hasan Sert’in açılış konuşmaları ile başladı. Programa katılan herkese teşekkürlerini ileten Dr. Hasan Sert, TÜMSİAD Ailesi’ni bir arada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. TÜMSİAD’ın yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu ve gerçekleştireceği faaliyetler hakkında kısa bilgiler aktaran Sert, yurt içinde ve yurt dışında yapılan çalışmalardan bahsederek toplantının TÜMSİAD ve Türkiye açısından hayırlı sonuçlar getirmesi temennilerini iletti.

Dr. Sert’in ardından TÜMSİAD Divan Kurulu Üyeleri konuşmalarını yaptılar. Yapılan toplantının TÜMSİAD için oldukça önemli olduğunu ifade eden Divan Kurulu Üyeleri, TÜMSİAD’ın hızla büyüdüğünü, daha kurumsal bir yapıya kavuştuğunu ve bu yapı ile her kesimden insana hizmet etmeye çalışıldığını ifade etti.

Toplantıda bölgeler hakkında yapılan çalışmalara da değinildi. Yerel anlamda yapılan faaliyetler hakkında katılımcılara bilgiler aktaran bölge başkanları, TÜMSİAD’ın bölgelerde gerçekleştirmiş olduğu yapılanmanın ülke ekonomisine katkılarına değinerek, yatırım ve teşvik konularında TÜMSİAD şubelerinin bölgelerde yapmış olduğu faaliyetlerin önemli olduğunun altını çizdiler.

TÜMSİAD’ın 2013 yılında gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği organizasyonların da ele alındığı toplantıda 1. Uluslararası Sağlık Mezunları Kurultayı, TÜMEXPO Genel Ticaret Fuarı ve 1. Uluslararası KOBİ Şurası hakkında istişarelerde bulunuldu.

Toplantı iyi dilek temennileri ile son buldu.

devamı...

(İFTAR ÇADIRIMIZ HİZMETE BAŞLADI - 09.07.2013)
Aydın Şube
Ramazan ayı başı itibariyle TÜMSİAD Aydın Şube, BEŞİR Derneği ve SEMERKAND tarafından kurulan ve her gün 350 kişiye iftar yemeği verilen İftar çadırı hizmete açıldı.

Aydın güzel hisar ilköğretim okulunun bahçesinde yer alan iftar çadırına Tüm halkımız katılım gösteriyor

Günde 350 kişiye iftar yemeği verildiğini belirten Aydın Şube Başkanı Nusret ÜNAL insanlarımız zaman içerisinde umut, sevinç ve paylaşma kavramlarını unutuyor. Unutulan bu güzel hasletlerimizi tekrar kazanmak, kazandırmak ve hatırlatmak için her gün iftar yemeği veriliyor dedi

ÜNAL, Fakir, yoksul ve hayırsever vatandaşlarımız ile iftar yemeğinde bir araya gelerek birlik ve beraberlik olgusunu pekiştirmek istiyoruz. BEŞİR Derneği aydın temsilciliğinin koordinasyonu ve SEMERKAND ile İçinde bulunduğumuz bu mübarek ayın güzelliğini paylaşacağımız bir ortam hazırladık. İftar yemeğine katılan vatandaşlarımız ilahiler eşliğinde bu güzel ortamda oruçlarını açıyorlar. Herkesi Ramazan ayı boyunca devam edecek olan iftar soframıza bekliyoruz. Herkezin ramazan ayını en kalbi duygularla kutluyorum" dedi.

devamı...

(Mübarek Ramazan-ı Şerif, Ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlı olsun. - 09.07.2013)
Ankara Şube
Mübarek Ramazan-ı Şerifinizi tebrik eder, Ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Yüce Allah (C.C.)`tan niyaz ederim. Eyüp KÜÇÜKÇAKMAK TÜMSİAD Ankara Şube Başkanı devamı...
(RAMAZAN-I ŞERİF MESAJI - 09.07.2013)
Diyarbakır Şube

Rahmet ve mağfiret ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerifinizi tebrik eder,ülkemize ve bütün İslam Alemi`ne hayı,bereket ve huzur getirmesini dilerim.

Hüseyin OĞULMUŞ

Tümsiad Diyarbakır Şube Başkanı devamı...

(SERTİFİKALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM KURSU - 09.07.2013)
Diyarbakır Şube
UYGULAMALI SERTİFİKALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİ KURSU

05-24 Temmuz 2013 tarihleri arasında KOSGEB Diyarbakır Müdürlüğü ile TÜMSİAD Diyarbakır Şubesi işbirliği ile “UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM KURSU” başladı.Katılımın yoğun olduğu 1.dönem kursumuz şubemiz merkezinde verilmektedir.Kursumuzu, Yatırım ve İş Geliştirme Uzmanı Sayın Mehmet Nezir GÜNEŞ tarafından verilmektedir.Bu kursun bütün giderleri derneğimiz tarafından karşılanmaktadır.Kursun açılışına Şube başkanımız Sayın Hüseyin OĞULMUŞ,şube sekreteri Fahri ASLAN,Dış İlişkiler Başkanı Abdulaziz YATKIN ve eğitimden sorumlu başkan yardımcımız Ferhat HAMİDİ katıldılar.

Şube başkanımız sayın Hüseyin OĞULMUŞ kursun başlaması münasebetiyle yaptığı açıklamada” Buna benzer etkinliklerimizin süreceğini,genç girişimcilerimize her zaman yardımcı olacağımızı ve kurslarımızın devam edeceğini söyledi.”

devamı...

(“Güzelliklerin yaşandığı ay” - 09.07.2013)
Adana Şube
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Adana Şube Başkanı Deniz Köse, Ramazan ayı nedeniyle bir yazılı açıklama yayınladı.

Başkan Köse, Ramazan ayına girmiş olmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şöyle dedi:“Ramazan, değer ve yükümlülükleriyle muhasebe yapmamızı sağlayan, manevi iklimiyle ruhlarımızı diri tutan, bireysel ve toplumsal düzeyde nice güzelliklerin yaşandığı önemli bir aydır. On bir ayın sultanı olarak nitelenen mübarek Ramazan ayı fakirlerin gözetildiği, zekâtların verildiği, yardımların bir kat daha arttığı yüce bir aydır. Çünkü Ramazan ayı, insanı nefsinin aşırı arzularından ve maddi ihtiraslarından kurtarıp yücelten bir aydır. Ayrıca Ramazan gecelerinde büyük bir coşku ile kılınan teravih namazları da sadece bu aya mahsus bir ibadettir. Oruçlunun derin bir huzur ve manevi zevk duyduğu sahur ve iftar sofraları da Ramazan ayına ayrı bir anlam kazandırır. Bu vesileyle, mübarek Ramazan Ayınızı gönülden tebrik eder, hepimizi Ramazan Bayramına kavuşturmasını yüce Allah’tan niyaz ederim.”

devamı...

(TÜMSİAD 19. Şube Başkanları Toplantısı İstanbul’da Gerçekleşti - 09.07.2013)
Tokat Şube
TÜMSİAD 19. Şube Başkanları Toplantısı İstanbul’da Gerçekleşti.

TÜMSİAD 19. Şube Başkanları Toplantısı İstanbul’da Green Park Otel’de yapıldı. Toplantıya TÜMSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve 56 şubeden şube başkanları katılım gösterdi. Toplantıda, TÜMSİAD’ın yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar, organizasyonlar, şubelerin problemleri ve çözüm önerileri ile gündeme dair önemli konular hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Toplantı, TÜMSİAD Genel Başkanı Dr. Hasan Sert’in açılış konuşmaları ile başladı. Programa katılan herkese teşekkürlerini ileten Dr. Hasan Sert, TÜMSİAD Ailesi’ni bir arada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. TÜMSİAD’ın yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu ve gerçekleştireceği faaliyetler hakkında kısa bilgiler aktaran Sert, yurt içinde ve yurt dışında yapılan çalışmalardan bahsederek toplantının TÜMSİAD ve Türkiye açısından hayırlı sonuçlar getirmesi temennilerini iletti.

Dr. Sert’in ardından TÜMSİAD Divan Kurulu Üyeleri konuşmalarını yaptılar. Yapılan toplantının TÜMSİAD için oldukça önemli olduğunu ifade eden Divan Kurulu Üyeleri, TÜMSİAD’ın hızla büyüdüğünü, daha kurumsal bir yapıya kavuştuğunu ve bu yapı ile her kesimden insana hizmet etmeye çalışıldığını ifade etti.

devamı...

(TÜMSİAD Ankara Şube Bşk. Sn. Eyüp KÜÇÜKÇAKMAK İstanbul`da gerçekleştirilen 19. TÜMSİAD Şube Başkanları toplantısına katıldı. - 08.07.2013)
Ankara Şube
TÜMSİAD 19. Şube Başkanları Toplantısı İstanbul’da Green Park Otel’de yapıldı. Toplantıya TÜMSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve 56 şubeden şube başkanları katılım gösterdi. Toplantıda, TÜMSİAD’ın yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar, organizasyonlar, şubelerin problemleri ve çözüm önerileri ile gündeme dair önemli konular hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Toplantı, TÜMSİAD Genel Başkanı Dr. Hasan Sert’in açılış konuşmaları ile başladı. Programa katılan herkese teşekkürlerini ileten Dr. Hasan Sert, TÜMSİAD Ailesi’ni bir arada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. TÜMSİAD’ın yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu ve gerçekleştireceği faaliyetler hakkında kısa bilgiler aktaran Sert, yurt içinde ve yurt dışında yapılan çalışmalardan bahsederek toplantının TÜMSİAD ve Türkiye açısından hayırlı sonuçlar getirmesi temennilerini iletti.

Dr. Sert’in ardından TÜMSİAD Divan Kurulu Üyeleri konuşmalarını yaptılar. Yapılan toplantının TÜMSİAD için oldukça önemli olduğunu ifade eden Divan Kurulu Üyeleri, TÜMSİAD’ın hızla büyüdüğünü, daha kurumsal bir yapıya kavuştuğunu ve bu yapı ile her kesimden insana hizmet etmeye çalışıldığını ifade etti.

Toplantıda bölgeler hakkında yapılan çalışmalara da değinildi. Yerel anlamda yapılan faaliyetler hakkında katılımcılara bilgiler aktaran bölge başkanları, TÜMSİAD’ın bölgelerde gerçekleştirmiş olduğu yapılanmanın ülke ekonomisine katkılarına değinerek, yatırım ve teşvik konularında TÜMSİAD şubelerinin bölgelerde yapmış olduğu faaliyetlerin önemli olduğunun altını çizdiler.

TÜMSİAD’ın 2013 yılında gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği organizasyonların da ele alındığı toplantıda 1. Uluslararası Sağlık Mezunları Kurultayı, TÜMEXPO Genel Ticaret Fuarı ve 1. Uluslararası KOBİ Şurası hakkında istişarelerde bulunuldu.

Toplantı iyi dilek temennileri ile son buldu. devamı...

(19.Şube Başkanları Toplantısı - 08.07.2013)
Kuşadası Şube
TÜMSİAD 19. Şube Başkanları Toplantısı İstanbul’da Green Park Otel’de yapıldı. Toplantıya TÜMSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri , TÜMSİAD KUŞADASI ŞUBE BAŞKANI Mehmet AKSEL ve 56 şubeden şube başkanları katılım gösterdi. Toplantıda, TÜMSİAD’ın yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar, organizasyonlar, şubelerin problemleri ve çözüm önerileri ile gündeme dair önemli konular hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Toplantı, TÜMSİAD Genel Başkanı Dr. Hasan Sert’in açılış konuşmaları ile başladı. Programa katılan herkese teşekkürlerini ileten Dr. Hasan Sert, TÜMSİAD Ailesi’ni bir arada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. TÜMSİAD’ın yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu ve gerçekleştireceği faaliyetler hakkında kısa bilgiler aktaran Sert, yurt içinde ve yurt dışında yapılan çalışmalardan bahsederek toplantının TÜMSİAD ve Türkiye açısından hayırlı sonuçlar getirmesi temennilerini iletti.

Dr. Sert’in ardından TÜMSİAD Divan Kurulu Üyeleri konuşmalarını yaptılar. Yapılan toplantının TÜMSİAD için oldukça önemli olduğunu ifade eden Divan Kurulu Üyeleri, TÜMSİAD’ın hızla büyüdüğünü, daha kurumsal bir yapıya kavuştuğunu ve bu yapı ile her kesimden insana hizmet etmeye çalışıldığını ifade etti.

Toplantıda bölgeler hakkında yapılan çalışmalara da değinildi. Yerel anlamda yapılan faaliyetler hakkında katılımcılara bilgiler aktaran bölge başkanları, TÜMSİAD’ın bölgelerde gerçekleştirmiş olduğu yapılanmanın ülke ekonomisine katkılarına değinerek, yatırım ve teşvik konularında TÜMSİAD şubelerinin bölgelerde yapmış olduğu faaliyetlerin önemli olduğunun altını çizdiler.

TÜMSİAD’ın 2013 yılında gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği organizasyonların da ele alındığı toplantıda 1. Uluslararası Sağlık Mezunları Kurultayı, TÜMEXPO Genel Ticaret Fuarı ve 1. Uluslararası KOBİ Şurası hakkında istişarelerde bulunuldu.

Toplantı iyi dilek temennileri ile son buldu.

devamı...

(TÜMSİAD’tan Ramazan boyunca iftar yemeği - 08.07.2013)
Kocaeli Şube
Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Kocaeli Şubesi Ramazan boyunca Yürüyüş Yolu üzeri Sedaş Binası çaprazında, bış olan askeri arazinin yanında bulunan mekanda iftar yemeği verecek. Ramazan ayının girmesiyle birlikte sivil toplum örgütleri de hayır noktasındaki çalışmalarını hızlandırdı. TÜMSİAD Kocaeli Şubesi Yürüyüş Yolu üzeri Sedaş Binası çaprazında bulunan lokantada hergün 100 kişşiye iftar yemeği verecek. TÜMSİAD Kocaeli Şube Başkanı Erdoğan Yılmaz, yaptığı açıklamada,’İftar yemeğimize tüm halkımız davetlidir. Buranın şöyle bir özelliği var. Burası şehir merkezinden biraz uzakta ama bu bölgede çok sayıda kamu binası ve işyerleri var. Bu bölgede çalışan çalışan temizlik, TEDAŞ ve İSU işçileri, çevrede görev yapan güvenlik elamanları ve apartman görevlilerinin yanında yoldan geçen ama iftara yetişemeyen bütün vatandaşlarımız bu iftar yemeğimizden faydalanabilir. Ramazanın ruhuna uygun bir şekilde gerçekleştirdiğimiz İftar programına ayrıca her gün yönetim kurulu üyelerimizden görev alanlar işadamlarımızda burada iftarlarını yapacak. İftar programında emeği geçen ve hayırda bulunan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum’’ dedi . - See more at: http://www.kocaelihedef.com/k1-guncel/h2268-tumsiad-tan-ramazan-boyunca-iftar-yemegi.html#sthash.s9ANbSeX.dpuf devamı...
(TÜMSİAD AYDIN ŞUBEDEN AYTOYA TEBRİK ZİYARETİ - 08.07.2013)
Aydın Şube
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Aydın Şubesi yönetim kurulu; yeni seçilen Aydın Ticaret Odası Yönetim kurulu ve meclisini tebrik etmek için AYTO ya bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

AYTO binasında gerçekleşen ziyarette; TÜMSİAD ve AYTO yönetim kurulu üyeleri hazır bulundular. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Aydın Ticaret Odası başkanı Hakan ÜLKEN AYTO nun bundan sonraki vizyonu, hedefleri ve yeni dönemin önceliklerine kısa kısa değindi. Aydın Ticaret Odasının Ege bölgesindeki konumunun her geçen gün ilerlediği vurgusunu yapan ÜLKEN; üye odaklı bir çalışma dönemi hazırladıklarının altını da önemle çizdi.

TÜMSİAD heyeti adına konuşan Başkan Nusret ÜNAL; AYTO nun çiçeği burnunda yönetim kurulu ve meclis başkanını tebrik ettikten sonra, dernek olarak Aydın’ın ticari gelişimi için Ticaret Odasıyla her türlü ortak akıl projesinde yer almaktan onur duyacaklarını dile getirdi. Başkan ÜNAL konuşmasında ; gerek Aydın yerelinde, gerekse yurt çapındaki programlarda ticaret odamızın yanındayız, çözüm ortağıyız sözlerine yer verdi.

devamı...

(TÜMSİAD 19.ŞUBE BAŞKANLARLARI İSTİŞARE TOPLANTISI İSTANBUL`DA GERÇEKLEŞTİ - 08.07.2013)
Mersin Şube
TÜMSİAD Mersin Şubemiz İstanbulda gerçekleşen 19. Şube Başkanları Toplantısına katıldı. (07.07.2013)

TÜMSİAD 19. Şube Başkanları Toplantısı İstanbul’da Green Park Otel’de yapıldı. Toplantıya TÜMSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri

ve 56 şubeden şube başkanları katılım gösterdi. Toplantıda, TÜMSİAD’ın yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar, organizasyonlar,

şubelerin problemleri ve çözüm önerileri ile gündeme dair önemli konular hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Toplantı, TÜMSİAD Genel Başkanı Dr. Hasan Sert’in açılış konuşmaları ile başladı. Programa katılan herkese teşekkürlerini ileten Dr. Hasan Sert,

TÜMSİAD Ailesi’ni bir arada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. TÜMSİAD’ın yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu ve gerçekleştireceği

faaliyetler hakkında kısa bilgiler aktaran Sert, yurt içinde ve yurt dışında yapılan çalışmalardan bahsederek toplantının TÜMSİAD ve

Türkiye açısından hayırlı sonuçlar getirmesi temennilerini iletti.

Dr. Sert’in ardından TÜMSİAD Divan Kurulu Üyeleri konuşmalarını yaptılar. Yapılan toplantının TÜMSİAD için oldukça önemli olduğunu ifade eden

Divan Kurulu Üyeleri, TÜMSİAD’ın hızla büyüdüğünü, daha kurumsal bir yapıya kavuştuğunu ve bu yapı ile her kesimden insana hizmet etmeye

çalışıldığını ifade etti.

Toplantıda bölgeler hakkında yapılan çalışmalara da değinildi. Yerel anlamda yapılan faaliyetler hakkında katılımcılara bilgiler aktaran bölge başkanları,

TÜMSİAD’ın bölgelerde gerçekleştirmiş olduğu yapılanmanın ülke ekonomisine katkılarına değinerek, yatırım ve teşvik konularında

TÜMSİAD şubelerinin bölgelerde yapmış olduğu faaliyetlerin önemli olduğunun altını çizdiler.

TÜMSİAD’ın 2013 yılında gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği organizasyonların da ele alındığı toplantıda 1. Uluslararası Sağlık Mezunları Kurultayı,

TÜMEXPO Genel Ticaret Fuarı ve 1. Uluslararası KOBİ Şurası hakkında istişarelerde bulunuldu.

Toplantı iyi dilek temennileri ile son buldu. devamı...

(ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI İSTANBUL GREEN PARK OTEL DE GERÇEKLEŞTİ - 07.07.2013)
İzmir Şube
TÜMSİAD 19. Şube Başkanları Toplantısı İstanbul’da Green Park Otel’de yapıldı. Toplantıya TÜMSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve 56 şubeden şube başkanları katılım gösterdi. Toplantıda, TÜMSİAD’ın yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar, organizasyonlar, şubelerin problemleri ve çözüm önerileri ile gündeme dair önemli konular hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Toplantı, TÜMSİAD Genel Başkanı Dr. Hasan Sert’in açılış konuşmaları ile başladı. Programa katılan herkese teşekkürlerini ileten Dr. Hasan Sert, TÜMSİAD Ailesi’ni bir arada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. TÜMSİAD’ın yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu ve gerçekleştireceği faaliyetler hakkında kısa bilgiler aktaran Sert, yurt içinde ve yurt dışında yapılan çalışmalardan bahsederek toplantının TÜMSİAD ve Türkiye açısından hayırlı sonuçlar getirmesi temennilerini iletti.

Dr. Sert’in ardından TÜMSİAD Divan Kurulu Üyeleri konuşmalarını yaptılar. Yapılan toplantının TÜMSİAD için oldukça önemli olduğunu ifade eden Divan Kurulu Üyeleri, TÜMSİAD’ın hızla büyüdüğünü, daha kurumsal bir yapıya kavuştuğunu ve bu yapı ile her kesimden insana hizmet etmeye çalışıldığını ifade etti.

Toplantıda bölgeler hakkında yapılan çalışmalara da değinildi. Yerel anlamda yapılan faaliyetler hakkında katılımcılara bilgiler aktaran bölge başkanları, TÜMSİAD’ın bölgelerde gerçekleştirmiş olduğu yapılanmanın ülke ekonomisine katkılarına değinerek, yatırım ve teşvik konularında TÜMSİAD şubelerinin bölgelerde yapmış olduğu faaliyetlerin önemli olduğunun altını çizdiler.

TÜMSİAD’ın 2013 yılında gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği organizasyonların da ele alındığı toplantıda 1. Uluslararası Sağlık Mezunları Kurultayı, TÜMEXPO Genel Ticaret Fuarı ve 1. Uluslararası KOBİ Şurası hakkında istişarelerde bulunuldu.

Toplantı iyi dilek temennileri ile son buldu. devamı...

(TÜMSİAD KOCAELİ ŞUBE RAMADA’YI GEZDİ - 07.07.2013)
Kocaeli Şube
Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Kocaeli Şubesi, haftalık olağan toplantısını Ramada Plaza Otel’de yaptı. TÜMSİAD Kocaeli Şube Başkanı Erdoğan Yılmaz’ın başkanlık yaptığı toplantıya, İl Genel Sekreteri Hüseyin Polattimur, Başkan Yardımcıları İrfan Barış, Haluk Atmaca ve İsmail Çoka ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Türkiye Kocaeli Ekonomisinde gelinen son noktaların değerlendirildiği toplantıda, şubenin Ramazan ayında yapacağı etkinliklerde görüşüldü. Yemeğe katılan ve toplantı öncesi otelle ilgili bilgi veren Ramaza Plaza Otel Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Akkur, işadamlarını otellerinde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

ÜYE SAYIMIZ ARTIYOR

İlhami Akkurt’a misafirperverliği için teşekkür eden TÜMSİAD Kocaeli Şube Başkanı Erdoğan Yılmaz, ‘TÜMSİAD şuanda Koceli’deki en aktif siadların başında geliyor. Birçok işadamı bize teveccüh göstererek üye olmak istiyor. Üyelerimizin çoğalması ve derneğin güçlenmesi açısından sayımız arttı. Bu sayı artarken birkaç koşula özen gösterildi. TÜMSİAD’a üye olmak isteyen firmaların kuruluş amacımıza uygunluğu bizim için çok önemli. İnşallah önümüzdeki günler yine toplu bir üye katılım töreni düzenleyeceğiz ve ilimizin çok güzide işadamları TÜMSİAD ailesine katılacak’ dedi. Ramazan ayı içerisinde yapılacak etkinliklerinde görüşüldüğü toplantı sonunda işadamları Ramada Plaza’yı da gezerek yakından tanıdı.

devamı...

(GENÇ TÜMSİAD’IN KONUĞU TSE İL KOORDİNATÖRÜ AKSOY OLDU - 07.07.2013)
Elazığ Şube
Genç Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (TÜMSİAD) bu haftaki konuğu Elazığ Türk Standartları Enstitüsü (TSE) İl Koordinatörü Bahadır Aksoy oldu.

TÜMSİAD dernek binasında yapılan toplantıya Genç TÜMSİAD Elazığ Şube Başkanı Erkan Demir, Genç TÜMSİAD üyeleri ve Elazığ Türk Standartları Enstitüsü (TSE) İl Koordinatörü Bahadır Aksoy katıldı.

Elazığ’da yaptıkları hizmetler hakkında Genç TÜMSİAD üyelerine bilgi veren TSE Elazığ İl Koordinatörü Bahadır Aksoy, amaçlarının kendi birimleri bünyesindeki hizmetlerin Elazığ’da en iyi şekilde kullanılması olduğunu söyledi.

TSE olarak bugüne kadar ekonomik birçok firmayla belgelendirme, üretim ve sistem modeliyle çalıştıklarını ifade eden Aksoy, bugüne kadar yaptıkları hizmetlerin büyük bir bölümünün belgelendirme olduğunu söyledi.

TSE Elazığ İl Koordinatörlüğü olarak hizmetlerinin devam ettiğini vurgulayan Aksoy, "TSE ihracat ve ithalat yapan, ekonomik kuruluşların belli standartlarda hizmet verdiği bir kurumdur. Kurumumuzdaki hizmetlerin belirli kriter ve uygulama esaslarına istinaden, belli standartlara uygunluğu göz önüne alınarak belgelendirme yapılmaktadır. Sizlerde ekonomik bir sivil toplum kuruluşusunuz. Bu toplantılar sizler için bence çok önemli. En azından burada sizlere kurumumuz hakkında bilmediklerinizi, sorunlarınızı ve uygulama esaslarını anlattık. Ben Elazığ’da ilk defa bir sivil toplum kuruluşuna konuk oluyorum. Sizlere yapacağınız çalışmalarda başarılar diliyorum" dedi.

Genç TÜMSİAD Elazığ Şube Başkanı Erkan Demir ise, Genç TÜMSİAD’ın yeni bir sivil toplum kuruluşu olmasına rağmen her geçen gün Türkiye’de hızla örgütlendiğini söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının sorumluluk bilinciyle çalışmalarına devam ettiklerini belirten Demir, "Bu toplantıda üyelerimizin TSE kurumu ile ilgili bilmediği konuları öğrendiklerini gördük. Bizler Genç TÜMSİAD çatısı altında Elazığ’a hizmet etmek istiyoruz. Uygun şartları oluşturduğumuz zaman Elazığ’a ekonomik olarak buradaki arkadaşlarımızla yatırım yapmak istiyoruz. Tabi ki, yapacağımız yatırımlar için ihtiyaç duyulan tüm kurumlarla görüşüyoruz. Toplantılar sonrası istişareler yapıp, Ar-Ge komisyonumuzla birlikte mevcut konuları ele alıyoruz. Bu tür toplantılar üyelerimiz için son derece önemli. Çünkü kurumlarla iç içe olmak, ekonomik bir sivil toplum kuruluşu için çok önemli. Buraya kadar gelip bizlere zaman ayırdığınız için yönetim kurulum ve üyelerim adına sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantı daha sonra karşılıklı fikir alış verişiyle sona erdi.

devamı...

(TÜMSİAD 19.Şube Başkanları Toplantısı İstanbul`da Gerçekleşti - 07.07.2013)
Bingöl Şube
TÜMSİAD 19. Şube Başkanları Toplantısı İstanbul’da Green Park Otel’de yapıldı. Toplantıya TÜMSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve 56 şubeden şube başkanları katılım gösterdi. Toplantıda, TÜMSİAD’ın yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar, organizasyonlar, şubelerin problemleri ve çözüm önerileri ile gündeme dair önemli konular hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Toplantı, TÜMSİAD Genel Başkanı Dr. Hasan Sert’in açılış konuşmaları ile başladı. Programa katılan herkese teşekkürlerini ileten Dr. Hasan Sert, TÜMSİAD Ailesi’ni bir arada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. TÜMSİAD’ın yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu ve gerçekleştireceği faaliyetler hakkında kısa bilgiler aktaran Sert, yurt içinde ve yurt dışında yapılan çalışmalardan bahsederek toplantının TÜMSİAD ve Türkiye açısından hayırlı sonuçlar getirmesi temennilerini iletti.

Dr. Sert’in ardından TÜMSİAD Divan Kurulu Üyeleri konuşmalarını yaptılar. Yapılan toplantının TÜMSİAD için oldukça önemli olduğunu ifade eden Divan Kurulu Üyeleri, TÜMSİAD’ın hızla büyüdüğünü, daha kurumsal bir yapıya kavuştuğunu ve bu yapı ile her kesimden insana hizmet etmeye çalışıldığını ifade etti.

Toplantıda bölgeler hakkında yapılan çalışmalara da değinildi. Yerel anlamda yapılan faaliyetler hakkında katılımcılara bilgiler aktaran bölge başkanları, TÜMSİAD’ın bölgelerde gerçekleştirmiş olduğu yapılanmanın ülke ekonomisine katkılarına değinerek, yatırım ve teşvik konularında TÜMSİAD şubelerinin bölgelerde yapmış olduğu faaliyetlerin önemli olduğunun altını çizdiler.

TÜMSİAD’ın 2013 yılında gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği organizasyonların da ele alındığı toplantıda 1. Uluslararası Sağlık Mezunları Kurultayı, TÜMEXPO Genel Ticaret Fuarı ve 1. Uluslararası KOBİ Şurası hakkında istişarelerde bulunuldu.

Toplantı iyi dilek temennileri ile son buldu.

devamı...

(ŞUBE BAŞKANLAR TOPLANTISI GREENPARKTA YAPILDI - 06.07.2013)
Rize Şube
TÜMSİAD 19. Şube Başkanları Toplantısı İstanbul’da Green Park Otel’de yapıldı. Toplantıya TÜMSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve 56 şubeden şube başkanları Rize Şubesinden Şube Başkanı Abdulbaki Fil katıldı. Toplantıda, TÜMSİAD’ın yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar, organizasyonlar, şubelerin problemleri ve çözüm önerileri ile gündeme dair önemli konular hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Toplantı, TÜMSİAD Genel Başkanı Dr. Hasan Sert’in açılış konuşmaları ile başladı. Programa katılan herkese teşekkürlerini ileten Dr. Hasan Sert, TÜMSİAD Ailesi’ni bir arada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. TÜMSİAD’ın yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu ve gerçekleştireceği faaliyetler hakkında kısa bilgiler aktaran Sert, yurt içinde ve yurt dışında yapılan çalışmalardan bahsederek toplantının TÜMSİAD ve Türkiye açısından hayırlı sonuçlar getirmesi temennilerini iletti.

Dr. Sert’in ardından TÜMSİAD Divan Kurulu Üyeleri konuşmalarını yaptılar. Yapılan toplantının TÜMSİAD için oldukça önemli olduğunu ifade eden Divan Kurulu Üyeleri, TÜMSİAD’ın hızla büyüdüğünü, daha kurumsal bir yapıya kavuştuğunu ve bu yapı ile her kesimden insana hizmet etmeye çalışıldığını ifade etti.

Toplantıda bölgeler hakkında yapılan çalışmalara da değinildi. Yerel anlamda yapılan faaliyetler hakkında katılımcılara bilgiler aktaran bölge başkanları, TÜMSİAD’ın bölgelerde gerçekleştirmiş olduğu yapılanmanın ülke ekonomisine katkılarına değinerek, yatırım ve teşvik konularında TÜMSİAD şubelerinin bölgelerde yapmış olduğu faaliyetlerin önemli olduğunun altını çizdiler.

TÜMSİAD’ın 2013 yılında gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği organizasyonların da ele alındığı toplantıda 1. Uluslararası Sağlık Mezunları Kurultayı, TÜMEXPO Genel Ticaret Fuarı ve 1. Uluslararası KOBİ Şurası hakkında istişarelerde bulunuldu.

Toplantı iyi dilek temennileri ile son buldu. devamı...

(KONYA TİCARET ODASINDAN TÜMSİAD`A İADE ZİYARETİ - 06.07.2013)
Konya Şube
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ve beraberindeki heyet Kısa adı TÜMSİAD olan Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği’ne iade ziyaretinde bulundu.

Konya Ticaret Odası Başkanı ve beraberindeki heyet, KTO Seçimlerinin ardından KTO Başkanı Selçuk Öztürk’e, yönetim kurulu üyelerine ve Meclis Başkanı Ahmet Arıcı’yı makamlarında ziyaret ederek tebriklerini ileten TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Cemalettin Akpınar ve yönetim kurulu üyelerine iade ziyaretinde bulundu. Tümsiad’ın Konya’daki merkezini ziyaret eden KTO Başkanı Selçuk Öztürk ve beraberindekiler, geçtiğimiz hafta KTO’yu ziyaret eden TÜmsiad Genel Başkanı Hasan Sert’in ziyaretinden duydukları memnuniyeti de dile getirdiler. KTO heyetini makamında kabul eden TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Cemallettin Akpınar Konya Ticaret Odası’nın Konya’da ki en önemli meslek kuruluşlarından biri olduğunu belirterek, “800 üyesi bulunan TÜMSİAD Konya Şubesi olarak Konya ticaretinin istikrarlı ve kararlı bir şekilde gelişmesi için verdiğimiz destek aratarak devam edecektir. Sizlerle ortak çalışmalarımız her geçen gün çoğalacaktır.Şehrimizin menfaatine olan tüm çalışmalarınız da sizlere destek vermeye hazırız” dedi. “

“Konya’nın ticaretini daha ileri taşımak için vargücümüzle çalışmaya hazırız”diyen TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Cemallettin Akpınar, KTO Heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti tekrarlayarak, misafirlerine ikramlarda bulundu. Tümsiad Genel Başkanı Hasan Sert ve Konya Şube Yöneticilerinin ziyaretlerinden dolayı TÜMSİAD Konya Şubesi yönetim kuruluna teşekkürlerini ileten KTO Başkanı Selçuk Öztürk de, “Düzeyli bir seçim dönemi geçirdik. Şehrimizde oluşan birlik ruhu odamız seçimlerinde bir kez daha gün yüzüne çıktı. Bundan sonra da ‘Birlikte Konya’yız’ sloganında belirttiğimiz gibi şehrimiz adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Lojistik merkez çalışmasının önemine değinen Başkan Selçuk Öztürk, “Lojistik merkez çalışmalarında Konya-Karaman-Mersin illerinin de dahil olması ve bir ekonomi koridorunun oluşması şehrimizin ihracat potansiyelinin artması için çok önemli. Bu noktada bizlerde görüşmelerimize devam ediyoruz. Lojistik merkez projesinin devamında sanayi bölgemize Serbest Bölge kurulması için çalışma başlatmayı düşünüyoruz. Bu noktada birlik içinde hareket etmemiz aşamaları geçmemizde de önemli kolaylık sağlıyor” ifadesini kullandı. Konya Fuar Alanındaki 2 holün 6 hole çıkarılacağını da hatırlatan Öztürk,” TÜMSİAD’ın sınırsız ve beklentisiz desteği bizlere sürekli olarak moral veriyor. Sizin desteğiniz bizi daha güçlendiriyor”dedi.

devamı...

(RİFAT HİSARCIKLIOĞLU İSTİŞARE TOPLANTISI İÇİN KONYA`YA GELDİ - 05.07.2013)
Konya Şube
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, bütün hedeflerinin Türkiye’nin zenginleşmesi olduğunu, birlik ve beraberliğin bozulmasına asla müsaade etmeyeceklerini söyledi. Toplantıya TÜMSİAD Konya Şubesi Başkanı Cemalettin AKPINAR ve İl Genel Sekreteri H.Hüseyin Okuyucu`da katıldı.

Konya-Karaman Oda ve Borsalar Müşterek Toplantısına katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, salona girişinde çiçeklerle karşılandı.Dedeman Otel`de gerçekleşen toplantıda konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, Konya ve Karaman’ı hiçbir zaman birbirinden ayırmadıklarını belirtti. Konya ve Karaman’ın manevi havasından her zaman etkilendiğini, başkanlığı süresince memleketi Kayseri’den daha çok Konya’yı ziyaret ettiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, şehrin ekonomisini değerlendirdi. Hisarcıklıoğlu, Konya’nın tarım ve hayvancılıktaki ihracatını Hollanda ile aynı seviyeye getirmek için hedefini yüksek tutması gerektiğini ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

“Konya her şeyiyle bir bütün olarak birlik ve beraberlikle hareket ettiği süreçte sırtı yere gelmez. Son 10 yılda Konya’nın ihracatı 10 misli, Karaman’ın 8 misli artırmış. Artık vizyon ve hedef koyan bir şehir olmuş Konya. Türkiye ve dünyaya ufuk çizen bir Konya var önümüzde. Konya’nın hedefleri çok büyük ama bu da yetmez. Allah öyle güzel bir coğrafya vermiş ki, bunun kıymetini iyi bilmeliyiz. Konya büyüklüğünde bir Hollanda 55 milyar dolar tarım ve hayvancılık ürünleri ihraç ediyorsa, Türkiye’nin bu sektördeki ihracatı 12-13 milyar dolarsa daha gideceğimiz çok yol var. Bütün dünyadaki en modern sistemlerin hepsi Konya’ya gelmiş. Konya aslında bu yetmez diyip 55 milyar dolar tarım ve hayvancılıkta hedef koymalı. Konya’nın Hollanda’dan hiçbir eksiği yok. Konyalının Hollandalıdan fazlası var eksiği yok. Sadece tarım ve hayvancılıkta değil, bir sanayi şehri olan Konya ve Karaman’da 180 ülkeye ürünleri gidiyor. Karaman’a yapılacak her türlü yatırımın makinesini temin edilecek yer de Konya. O kadar güçlü sanayiniz var ama bunlar bize yetmez. Konya küçük OSB’lerde Türkiye birincisi, son dönemde alınan teşvik belgesinde 2. sırada. OSB büyüklüğü açısından Türkiye 3’ncüsü. Bunlara bakınca Konya’nın geleceğini görürsünüz. Önümüzdeki dönem Konya ne olacak derseniz, 5 beş sene sonra Konya’ya baktığınız zaman siz bile tanıyamayacaksınız.”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, “Bütün hedefimiz Türkiye’nin zenginleşmesi. Bunun için aramıza fitneyi nifakı sokmayalım. Birlik ve beraberliği bozmaya kim kalkarsa ’dur’ kardeşim demeliyiz. Bunu dediğimizde hepimiz kazanacak, 76 milyon kazanacak. Aramıza fitne düşürmek, birbirimizin arasına fitne sokmaya çalışanlara kesinlikle müsaade etmeyelim. Bu birlik ve beraberlikte Konya Türkiye’nin en iyi kentlerinden biri haline geldi” diye konuştu.

Oda ve borsa başkanlarına iadeyi ziyaret için Konya’ya geldiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, göreve seçilenlere başarılar diledi, 4 yıllık görev sürelerini iyi değerlendirerek hizmet üretmelerini istedi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak işlettikleri sınır kapılarının yanı sıra Büyük Anadolu Lojistik Organizasyon Sistemi ile trenlerle dünyanın birçok noktasına günlük yük taşımacılığı yaparak sanayici ve işadamlarına hizmet edeceklerini anlattı. Hisarcıklıoğlu, önümüzdeki 2 yılda Türkiye’nin önündeki seçimleri ve süreçleri birlikte aşması halinde 2015 yılının sonunda daha istikrarlı ve başarılı, bileği bükülemeyen bir ülke görülebileceğini sözlerine ekledi.

KONYA’YA YATIRIM DESTEĞİ İSTEDİ

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükçü, beyaz bir sayfa açarak yeni başarı hikayeleri yazmak için tüm ilçelerle birlikte yollarına devam edeceklerini kaydetti. Kütükçü, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan Konya’ya yatırım desteği de isteyerek, “Konya olarak hedefimiz 2023’te 15 milyar dolar ihracat yapmak. Ancak bunu gerçekleştirebilmek için şehrimizi artık KOBİ Başkenti olmaktan çıkarıp, daha büyük ölçekli sanayi işletmeleri ile anılan, ulusal ve uluslararası yatırımcıların cazibe merkezi haline gelen bir yapıya kavuşturarak, 2023 hedeflerimiz için var gücümüzle çalışırken, 2071’i desteklerinizle inşa etmek istiyoruz. Her zaman şehrimizin yanında olan şahsınızdan bölgemizin kalkınmasında önemli rol oynayacak stratejik yatırımlar için destek bekliyoruz” dedi.

“ANADOLU’NUN ŞAHA KALKMASI LAZIM”

Toplantıda konuşan Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Uğur Kaleli, önümüzdeki dönem ticaret ve üretimde Anadolu’nun şahlanmasını istediklerini söyledi. KTB Başkanı Kaleli, “Her zaman için güvenin, vefanın, hoşgörünün şehri olan Konya, tarihi ve kültürel zenginliğini ekonomik olarak taçlandırmak istemektedir. Konya daha çok üretmek, daha çok kazanmak ve kazandırmak arzusundadır. Büyük bir tarım, sanayi ve ticaret potansiyeline sahip Konya, yetişmiş genç nüfusuyla, lojistik ve su sorununu çözmesiyle yakın coğrafyanın yıldızı, gıda güvenliğinin en büyük sigortası olacaktır” diye konuştu. Hz. Mevlana’nın ‘Birlik denizinin elçisi olan damlaya, yedi deniz esir olur’ sözünü hatırlatan Kaleli, beraber oldukça engellerin aşılabileceğini bildirdi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk ise konuşmasında, Türkiye’nin ve Konya’nın 2023 yılı için ortaya konulan hedeflere geride kalan 10 yıllık performansı sergilenmesi halinde ulaşılabileceği söyledi. Konya-Karaman-Mersin hattındaki demiryolu ulaşımının çözülmesi halinde şehirlerin ticaretinin daha da artacağını savunan Öztürk, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan Konya’ya yakışan bir eğitim yatırımı istedi.

Karaman Ticaret Borsası Başkanı Ekrem Baştuğ ve Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Toktay da, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

Toplantıya Konya ve ilçeleri ile Karaman’daki oda ve borsa başkanları, yöneticileri, işadamları, sanayicilerin yanı sıra, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut, Eskişehir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Harun Karacan’da katıldı.

Toplantının son bölümünde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu salonda bulunanların sorularını da yanıtladı. Hisarcıklıoğlu’na ziyareti anısına çeşitli hediyeler verilerek hatıra fotoğrafı çektirildi.

devamı...

(Akıncı Ofisten Görkemli Açılış - 05.07.2013)
Gebze Şube
Akıncı Ofis düzenlenen görkemli törenle açıldı.

TÜMSİAD Gebze şubesi kurucu başkanlarından İsmail Akıncı’nın sahibi olduğu Akıncı Ofis Gebze şubesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Çayırova Belediye Başkan yardımcısı Abdullah Yağcı, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Cemalettin Kaflı, TÜMSİAD Gebze şube başkanı Ensar Korkmaz ve yönetimi, KONSİAD Başkanı Muzaffer Koşan, İşadamı İbrahim Başaran ve çok sayıda konuk katıldı.

NEREDEN NEREYE

Kuran’ı Kerim okunması ve dualarla başlayana açılışta konuşan Akıncı Ofis’in sahibi İsmail Akıncı, “37 yıl önce başladığımız bu işte tabela bile takacak yerimiz yoktu.10 metrekarelik bir alandan bugünlere geldik. Bugün tüm dünyaya sandalye ve ofis malzemesi ihraç ediyoruz” dedi. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Gebze’nin her geçen gün değiştiğini ifade ederek, “Gebze değişiyor, modernleşiyor. Küçük işletmelerden artık modern AVM’lere doğru yol alan bir Gebze ile karşı karşıyayız. Bu değişim her geçen gün daha da artarak devam edecek” diye konuştu.

SANDALYE ÜRETECEK KONUMDA DEĞİLDİK

Son olarak söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “30-40 yıl önce ülke olarak sandalye üretecek olan güçte değildik. Maddiyat yanı sıra bilgi olarak ta çok gerideydik. Bugün geldiğimiz nokta bizi mutlu ediyor ancak daha da ileri gideceğiz. Böyle güzide bir iş yerini Gebze’ye kazandıran İsmail kardeşimi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından kurdele kesimine geçildi. Kurdele kesiminden sonra konuklar şubeyi gezdi.

devamı...

[«« İlk Sayfa] [« ÖncekiSayfa] [Sonraki Sayfa »] [Son Sayfa»»]


Tümsiad Şube Erişim Bilgileri