GENEL MERKEZ HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ŞUBE HABER BAŞLIKLARI

(ŞEHRİMİZDEKİ STK’lar KIŞ SPOR TESİSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ YÖNÜNDE TÜMSİAD’da TOPLANDI - 14.01.2013)
Erzurum Şube
Erzurum’da faaliyet gösteren yazılı veya görsel yayın organlarında, bir süreden beri “Devlet Palandöken’i satışa çıkardı” gibi haberler kamuoyunda bir takım yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermiştir. Bizler Erzurum’daki Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları olarak, sizlerin aracılığıyla Erzurumlu hemşehrilerimize bu konudaki görüşlerimizi aktarmak amacıyla düşüncelerimizi açıklamayı uygun gördük.

Bilindiği üzere ilimizdeki kış spor tesisleri 09.01.2013 tarihli ve 28523 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 04.01.2013 tarih ve 2013/01 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) Kararı ile Erzurum ili, Palandöken ilçesi, Konaklı Mahallesi, Konaklı Kayak Merkezinde yer alan taşınmazları ile bunların üzerindeki; pist, lift, gölet ve benzeri yapı, tesis ve diğer varlıklar;

Erzurum ili, Palandöken ilçesi, Palandöken Kayak Merkezinde yer alan taşınmazlar ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü Kayak Eğitim ve Dinlenme Tesisi, kafeterya, pist, lift, gölet ve benzeri yapı, tesis ve diğer varlıklar, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 1 inci maddesinin (f) bendi uyarınca özelleştirme kapsam ve programa alınmıştır.

Söz konusu ÖYK Kararında, kayak merkezlerinin özelleştirme stratejisi ile yöntemi belirlenmiş olup, özelleştirme işlemlerinin “İşletme Hakkı Devri” yöntemi ile 3 (üç) yıl içerisinde tamamlanması öngörülmüştür. Bu 3(Üç) yıllık sürenin daha da asgariye indirilmesi için gerekli adımların atılmasında her türlü oluşuma açığız.

Kayak merkezlerinin kapsam ve programa alan ÖYK Kararına göre,

Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar söz konusu taşınmazlar ile üzerindeki Gençlik Spor İl Müdürlüğü Kayak Eğitim ve Dinlenme Tesisi, kafeterya, pist, lift, gölet ve benzeri yapı, tesis ve diğer varlıkların her türlü bakım, onarım ve işletilmesi ile bunlardan doğan her türlü hak ve yükümlülüklerin ve işletilmelerinden elde edilecek gelirlerin mevcut işletilme durumlarına göre Spor Genel Müdürlüğü ve/veya Türkiye Kayak Federasyonu’na bırakılmasına,

Bu Kararın uygulanması ile ilgili hususların gerek görülmesi halinde Maliye Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Kayak Federasyonu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında yapılacak protokol/protokollerle belirlenmesine karar verilmiştir.

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 18. Maddesine göre İşletme Hakkının Verilmesi, “…mal ve hizmet üretim birimlerinin mülkiyet hakkı saklı kalmak kaydıyla bedel karşılığında belli süre ve şartlarla işletilmesi hakkının verilmesi” şeklinde tanımlanmıştır.

Söz konusu ÖYK Kararına göre kayak merkezlerinin işletme hakkının şartları ve süresi ile yatırımcılardan olası beklentiler; Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca bu sektöre yönelik tecrübe ve bilgi birikimine haiz, özelleştirme konusunda deneyimli yerli ve/veya yabancı bir Danışman ile yapılacak çalışmalar sonucunda belirlenecek olup henüz Danışmanlık hizmet alımına yönelik ihale ilanına çıkılmamıştır.

İdarece 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun uyarınca ihale ilanı öncesinde seçilecek Danışman ile birlikte kayak merkezlerinin en iyi şekilde ülke ekonomisine kazandırılmasına olarak yönelik sektör analizi, sektör oyuncuları ve tüm resmi/özel paydaşlarla görüşülmesi, SWOT analizlerinin yapılması, kayak tesislerinin mevcut durum tespiti, ulusal ve uluslararası kayak işletmecilik örneklerinin karşılaştırılması, hukuki, idari, yapısal incelemelerin tamamlanması, muhtemel yatırımcın (yerli ve/veya yabancı) portföyünün belirlenmesi, yatırımcılara yönelik reklam, tanıtım (road-Show)vb. çalışmalarının neticelendirilmesi gerekecektir.

Seçilecek Danışman ile yapılacak çalışmalarda ayrıca, bu tesislerde yapılması gereken yatırımların tespiti, tamamlanma maliyet ve süresi, ulusal ve uluslararası organizasyonların teşvik edilmesine yönelik tedbirlerin, Türk sporcuların yetişmesine yönelik düzenlemelerin belirlenmesi, yabancı yatırımcılara yönelik tanıtım çalışmaları vs. üzerinde de durulacaktır.

Tüm bu detay çalışmalar neticesinde, kayak merkezlerinin 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde süresi ve şartları belirlenerek işletme hakkı devri suretiyle özelleştirilmesine yönelik ihale ilanına çıkılacaktır.

Uluslararası bir çok organizasyona ev sahipliği yapmış ve son olarak 2011 yılında gerçekleştirdiği Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunlarıyla dünyanın dikkatini üzerine çekmiş olan Erzurum Palandöken ve Konaklı Kayak ve Turizm Merkezlerinin, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) tarafından özelleştirme programı kapsamına alınması, Erzurum’un kabuğunu kırması için çok önemli bir fırsat olarak ön plana çıkmaktadır. Böylesine önemli bir sektör olan ve Erzurum’un turizm açısından can damarı hüviyetindeki kış spor merkezlerinin devlet eliyle değil, özelleştirilerek profesyonelce işletilmesinin çok daha yararlı olacağı kanaatini taşımaktayız.

Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından yapılacak olan bu özelleştirmenin yerli ve yabancı yatırımcıların sermayelerinin hem Erzurum’a hem de Türkiye ekonomisine büyük katkılar sağlayacağının kaçınılmaz bir gerçek olduğu unutulmamalıdır. Öte yandan bu özelleştirme sonucunda tesislerin Erzurumlunun malı olması için STK’lar olarak bu tesisleri satın alamaya ve bu konuda taşın altına elimizi koymaya hazırız.

Erzurum’daki Sivil Toplum Kuruluşları olarak, hepimiz ticaretin içinden gelen ve şehrin ekonomik potansiyelini yakından bilen, istihdama katkı sağlayan temsilciler olarak, Devletimizin kış spor tesislerinin özelleştirilmesi hususundaki kararlarını desteklediğimizi sizlerin aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyor, bu özelleştirmenin başta şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını sosyal ve ekonomik alanda bol kazançlar getirmesini diliyoruz.

devamı...

(TÜMSİAD 5.BÖLGE TOPLANTISI İSKENDERUN`DA GERÇEKLEŞTİ - 14.01.2013)
Mersin Şube
TÜMSİAD 5. AKDENİZ BÖLGE TOPLANTISI İSKENDERUN`DA GERÇEKLEŞTİ

5. Akdeniz Bölgesi TÜMSİAD İstişare Toplantısı 12-13 Ocak 2013 tarihlerinde Hatay TÜMSİAD Şubesi ev sahipliğinde,

TÜMSİAD Genel Başkan Yardımcısı Bahadır AYDIN başkanlığında; Adana, Alanya, Antalya, Budur, Isparta,

Kahramanmaraş, Kozan, Mersin, Osmaniye TÜMSİAD Şube yönetimlerinin katılımıyla İskenderun ONTUR Otel de gerçekleştirildi.

İstişare toplantısı kapsamında 2012 yılı faaliyet raporu ile 2013 yılı hedefleri değerlendirildi.

Tüm Sanayici ve İş Adamaları Derneği 5. Akdeniz Bölge Toplantısı’na ev sahipliği yapan TÜMSİAD Hatay Şubesi tarafından organize edilen ve

İskenderun’da gerçekleştirilen “Osmanlıyı Anma Gecesi” etkinliğine TÜMSİAD MERSİN Şubesi Yönetim Kurulu tam kadro katıldı.

Gazeteci Faruk Atasoy’un moderatörlük yaptığı panele Sultan Abdülhamit Han’ın 4. kuşaktan torunu olan Şehzade Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu,

Tarihçi Sinan Çuluk ve Tiyatro Oyuncusu Kemal Gökhan Denizci panelist olarak katıldı.

Osmanlı tarihinin bilinmeyen yönlerinin ve gençlerin tarihe bakışlarının yanı sıra birçok konunun masaya yatırıldığı Panelde,

Abdülhamit Han döneminde meydana gelen olayların anlatıldığı ve Ülkemizin çeşitli illerinde sergilenen

“Eskitilmiş Kılıç” isimli tiyatro oyunu üzerine de konuşuldu.

Plaket töreni ile sona eren etkinliğe TÜMSİAD MERSİN Şubesi yönetim krulu başkanı Mehmet TÜRKER;

Bu güzel etkinliği düzenleyen ve bizleri davet eden başta Genel Başkan Yardımcımız Bahadır Aydın’a

ve TÜMSİAD Hatay Şube Başkanı Av. Hasan Ertürk’e teşekkürlerimi sunarım” dedi.

devamı...

(Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı Nizip`te Yapıldı - 12.01.2013)
Nizip Şube
TÜMSİAD Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı, Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Feyzullah AKBEN başkanlığında Nizip Şubesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Nizip Şube Başkanı Kasım Böler Başkan yardımcısı Orhan Budak , Şube Sekreteri, Yönetim Kurulu üyeleri ve Gaziantep, Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Siirt, Şanlıurfa TÜMSİAD Şube Başkan Başkan Yardımcıları ve Şube Sekreterleri katıldı. Toplantıda TÜMSİAD’ın Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki yapılanma ve hizmet faaliyetleri, komisyon etkinlikleri, Kobilerin kurumsallaşmaları, sürdürülebilir kalkınma ve açılacak olan Kasrı Arifan üniversitesi hakkında bilglier verildi. devamı...
(İÇ ANADOLU GÖLGE TOPLANTISI 9 ŞUBENİN KATILIMIYLA NEVŞEHİR KOZAKLIDA İCRA EDİLDİ. - 12.01.2013)
Konya Şube
12-13 Ocak 2013 tarihinde Tümsiad İç Anadolu Bölge Toplantısının 4 ncüsü Nevşhir şubemizin evsahipliğinde Kozaklı DİVAİSİB TERMAL RESORT`da 9 şubenin katılımıyla icra edildi. Bu şubeler sırasıyla Konya,Karaman,Ankara,Kayseri,Yozgat,Sivas,Aksaray,Nevşehir ve Niğde şubeleridir. Şube Başkanları, Sektör Kurulları Komisyon başkanları,Teşkilatlanma Komisyon Başkanları ve Üye Tahkim Komisyon başkanları toplantılarda yer aldılar. Geçtiğimiz 3 ay içerisinde şubelerimizin yaptığı faaliyetler gözden geçirildi. İstanbul`da Kurulması planlanan Kasr-ı Arifan Üniversitesi ile ilgili konular konuşuldu ve Oda seçimleri ile ilgili şubelerin faaliyetleri değerlendirildi. devamı...
(AYDINDA YAPILAN 5. EGE BÖLGE TOPLANTISINA KATILDIK. - 12.01.2013)
Denizli Şube
Her iki ayda bir yapılan TÜMSİAD Ege Bölge Toplantısı bölge illerin katılımıyla Aydın`da yapıldı. Genel Başkan yardımcısı ve Ege Bölge sorumlusu Dr. Ragıp Başbuğ başkanlığında geçen Cumartesi günü Aydın`da bölge illerimizin başkan, başkan yardımcıları ve İl Genel Sekreterlerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda bölgemizin ve ülkemizin ekonomik, siyasi ve kültürel meselelerine ilişkin istişareler yapıldı. devamı...
(5. Karadeniz Bölgesi Şube Başkanları Toplantısı Çorum`da Yapıldı - 12.01.2013)
Tokat Şube
Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği 5.Karadeniz Bölgesi Şube Başkanları Toplantısı Çorum Antavar Termal Otelde yapıldı.Toplantıya TÜMSİAD Karadeniz Bölgesinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Rüştü KAYA, Çorum Şube Başkanı Ahmet AKIN,Tokat Şube Başkanı Sebahattin CANSU, Rize Şube Başkanı Abdulbaki FİL, Trabzon Şube Başkanı Mehmet ATMACA, Samsun Şube Başkan Yardımcısı Savaş TERZİ, Amasya Şube Başkanı Tuncay Çelik ve bazı yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantı ev sahibi Ahmet AKIN`ın yaptığı basın açıklamasıyla başladı.Saat 12.30`a kadar devam eden toplantının ilk bölümünde TÜMSİAD Genel Başkanı Hasan SERT telefonla arayıp bazı açıklamalarda bulundu.Öğle yemeğinin ardında toplantıya devam edilerek diğier gündem maddeleri görüşüldü.Toplantı çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu. devamı...

(Osmaniye Şube TÜMSİAD Hatay Şubesi’nin Osmanlıyı Anma Gecesinde - 12.01.2013)
Osmaniye Şube
Tüm Sanayici ve İş Adamaları Derneği 5. Akdeniz Bölge Toplantısı’na ev sahipliği yapan TÜMSİAD Hatay Şubesi tarafından organize edilen ve İskenderun’da gerçekleştirilen “Osmanlıyı Anma Gecesi” etkinliğine TÜMSİAD Osmaniye Şubesi Yönetim Kurulu tam kadro katıldı.

Gazeteci Faruk Atasoy’un moderatörlük yaptığı panele Sultan Abdülhamit Han’ın 4. kuşaktan torunu olan Şehzade Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, Tarihçi Sinan Çuluk ve Tiyatro Oyuncusu Kemal Gökhan Denizci panelist olarak katıldı.

Osmanlı tarihinin bilinmeyen yönlerinin ve gençlerin tarihe bakışlarının yanı sıra birçok konunun masaya yatırıldığı Panelde, Abdülhamit Han döneminde meydana gelen olayların anlatıldığı ve Ülkemizin çeşitli illerinde sergilenen “Eskitilmiş Kılıç” isimli tiyatro oyunu üzerine de konuşuldu.

Plaket töreni ile sona eren etkinliğe TÜMSİAD Osmaniye Şubesi olarak katıldıklarını beyan eden TÜMSİAD Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş; “Tarihimize sahip çıkmadan geleceğimizi inşa edemeyiz. Kısa bir süre önce kurulmuş olmasına rağmen böylesine güzel bir etkinliği gerçekleştirebilen TÜMSİAD Hatay Şubesi’nin Bölgemiz açısından ne denli büyük işlere imza atabileceğini kestirmek çokta zor değil. Bu güzel etkinliği düzenleyen ve bizleri davet eden başta Genel Başkan Yardımcımız Bahadır Aydın’a ve TÜMSİAD Hatay Şube Başkanı Av. Hasan Ertürk’e teşekkürlerimi sunarım” şeklinde konuştu.

devamı...

(TÜMSİAD Tokat SKK Komisyon Başkanı`na Yeni Görev - 12.01.2013)
Tokat Şube
Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği Tokat Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Sektör Kurulları Komisyonu Başkanı Tacettin AYRILMAZ`a Karadeniz Bölge Koordinatörlüğü görevi verildi.

Tacettin AYRILMAZ`a Çorum`da yapılan Karadeniz Bölgesi SKK toplantısında Genel Merkez Karadeniz Bölgesi SKK Sorumlusu Zekeriya AKYOL tarafından Tümsiad adına yaptığı başarılı çalışmalardan ve katkılarında dolayın bir teşekkür plaketi verildi.Akyol Tacettin AYRILMAZ`a yeni görevinde başarılar diledi.Ayrılmaz, "Bu görevi bize layık görenlere çok teşekkür ediyorum, İnşallah yeni görevimizi layıkıyla başaracağız" dedi. devamı...

(TÜMSİAD 5. AKDENİZ BÖLGE TOPLANTISI İSKENDERUN`DA GERÇEKLEŞTİ - 12.01.2013)
Isparta Şube
TÜMSİAD 5. AKDENİZ BÖLGE TOPLANTISI İSKENDERUN`DA GERÇEKLEŞTİ

5. Akdeniz Bölgesi TÜMSİAD İstişare Toplantısı 12-13 Ocak 2013 tarihlerinde Hatay TÜMSİAD Şubesi ev sahipliğinde, TÜMSİAD Genel Başkan Yardımcısı Bahadır AYDIN başkanlığında; Adana, Alanya, Antalya, Budur, Isparta, Kahramanmaraş, Kozan, Mersin, Osmaniye TÜMSİAD Şube yönetimlerinin katılımıyla İskenderun ONTUR Otel de gerçekleştirildi. İstişare toplantısı kapsamında 2012 yılı faaliyet raporu ile 2013 yılı hedefleri değerlendirildi. devamı...

(CHP’li Oran’dan TÜMSİAD’a ziyaret - 12.01.2013)
Gaziantep Şube
CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, TÜMSİAD Gaziantep Şubesi’ni ziyaret etti. Oran, burada TÜMSİAD yönetimini ve üyelerinin sorunlarını dinleyerek, çözüm için çaba göstereceklerini kaydetti. Oran, “Gaziantep mutlaka üretmeye devam etmeli” dedi.

Oran ve beraberindeki CHP İl Başkanı Mehmet Gökdağ’ı TÜMSİAD Başkan Vekili Üstün Özkaya karşıladı. Özkaya, Oran ve CHP heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. TÜMSİAD ve yaptıkları çalışmalar hakkında brifing veren Özkaya, “TÜMSİAD olarak tüm siyasi partilere eşit mesafedeyiz. Her zaman insana ve yaşattığı değerlere saygı duyan her projenin altında TÜMSİAD’ın imzası vardır. Yerelde Gaziantep’in menfaati için yapılar çalışmalar her zaman destek vermeye hazırız. Gaziantep’in sorunlarının çözülmesi için TÜMSİAD olarak projeler üretiyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Umut Oran, 1 yıl içerisinde Gaziantep’e 5 defa geldiğini hatırlatarak Gaziantep’e çok büyük önem verdiğini söyledi.

TÜMSİAD yönetici ve üyelerini dinleyerek sorunlarını meclise taşıyacağını

ifade eden Oran şunları söyledi: “Gaziantep bir sanayi kenti. Çok büyük ekonomik sorunları bulunmakta. Son teşvik yasaları ile birlikte burada haksız rekabet ile sanayici karşı karşıya.Bununla birlikte yatırımlar başka bölgelere taşınma noktasına geldi. . Burada yatırımlara ve sektörlere doğru destek verilmesi gerek. Burada eksikler, yanlışlar nedir, bunların giderilmesi için neler yapılması gerekir noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Bu kentin üretmeye devam etmesi gerek.”

STK’ların görüşlerinin çok önemli olduğu söyleyen Oran, “Siyaset sadece siyasilere bırakılmamalıdır. Türkiye’nin sağlıklı yönetilmesi gerek. Bu nedenle STK’ların muhalefetiyle iktidarına yol gösterici olması gerek. Yapılan yanlış varsa eleştirilmesi gerek.Muhalefet olarak biz üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. İktidarın ülkenin sorunlarını çözmesi lazım. Muhalefet ise doğru varsa desteklemesi, milli irade adına denetlemesi gerek. Yanlışlar konusunda ise uyarması gerek. Dolayısıyla CHP yanlış olanları neden söylüyor diye yanlış bir yaklaşım var. Bizim görevimiz var. Demokrasiyi oturtmak gerek. Demokrasi oturmazsa ekonomi sağlıklı gitmiyor. Ekonomi Türkiye’nin en öncelikli konusu olmalı. Bu noktada STK’lara önemli roller düşüyor. CHP olarak STK’ların görüşlerine saygı gösteriyoruz. STK’ların önerilerini dikkate alıyoruz” şeklinde konuştu.

TÜMSİAD üyeleri tarafından Gaziantep Havaalanı’nda yaşanan teknik sorun ve yetersizliklerin iş adamlarını sıkıntıya soktuğu dile getirilince Oran, bu sorunun çözülmesi için TBMM’de en kısa sürede soru önerisi vereceğini ve sorunların giderilmesi noktasında takipçi olacağını söyledi.

devamı...

(Çekici güven tazeledi - 12.01.2013)
Gaziantep Şube
Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (TÜMSİAD) Gaziantep Şube Başkanlığına Cuma Çekici üçüncü kez yeniden seçildi.

TÜMSİAD Gaziantep Şubesi’nin dernek binasında yapılan olağan genel kurulunda başkanlığa tek aday olan Cuma Çekici üyelerin güven oyunu aldı.

Çekici genel kurulun ardından yaptığı açıklamada TÜMSİAD’ın 13 bini aşan üye sayısı ile en ektin sivil toplum örgütlerinden biri haline geldiğini vurgulayarak çok eski denilebilecek sanayici ve işadamları derneklerinin önüne geçtiklerini söyledi. Gaziantep’in gelişen sanayisine paralel olarak kendilerinin de dernek olarak bundan sonrası için daha etkin bir rol üstleneceklerini dile getiren Çekici şöyle konuştu;

“Gaziantep iş dünyasında, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin iş ve işleyiş sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaya, işletmelerimizin, toplam kalite yönetimi standartlarına uygun çalışmalarını teşvik etmeye, üyelerimiz arasında ekip çalışması anlayışını yayarak , kurumsallaşmaya ve köklü müesseselerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmaya, toplumumuzun kültürel ve manevi değerleri ile beslenmiş , evrensel iş ahlakını özümsemiş, örnek iş adamı ve verimli işletme modelinin oluşmasına ve yaygınlaşmasına destek olmaya dün olduğu gibi bugün de devam edeceğiz.

TÜMSİAD, Türkiye ekonomisinin önemli dişlilerinden birisidir. Bu dişlide görevini en iyi şekilde yapmaya, ülkemizi ve insanlığa hizmet eden bir yapı olarak bulunmaya devam edeceğiz. Şahsımı bir dönem daha başkanlığa layık gören üyelerimize teşekkürlerimi bir borç bilirim”

devamı...

(KANALTÜRK Ü ZİYARET ETTİK - 11.01.2013)
İzmir Şube
TÜMSİAD İzmir, Kanaltürk Ege Temsilcisi Dr.Cemalettin ÖZDOĞAN ı ziyaret etti.

TÜMSİAD İzmir Şube Başkanı Mehmet CEYLAN, Başkan Yardımcısı Osman Murat BAŞARAN, Medya ve İletişim Komisyonu Başkanı Mehmet SARI ve İl Genel Sekreteri İsmail TUNÇ tan oluşan heyetle gerçekleşen ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü.

Nazik kabullerinden dolayı Sayın Özdoğan a teşekkür ediyoruz. devamı...

(ZAMAN GAZETESİ İZMİR BÖLGE YAYIN TEMSİLCİSİ ZİYARET EDİLDİ - 11.01.2013)
İzmir Şube
TÜMSİAD İzmir Şubesi , Zaman Gazetesi İzmir Bölge Yayın Temsilcisi Vahit YAZGAN ı ziyaret etti.

İzmir Şube Başkanımız Mehmet CEYLAN, Başkan Yardımcısı Osman Murat BAŞARAN, Medya ve İletişim Komisyonu Başkanı Mehmet SARI ve İl Genel Sekreteri İsmail TUNÇ tan oluşan bir heyetle gerçekleşen ziyaret 1 saat sürdü.

Ziyarette TÜMSİAD ın kısa bir tanıtımını yapan Başkanımzı Mehmet CEYLAN , Derneğimizin 2013 hedeflerinden bahsetti ve basından destek istediklerini belirtti.

Destek konusunda ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Sayın YAZGAN ise, TÜMSİAD ın çalışmalarını bildiklerini ve başarılarının devam etmesi için desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Hatıra fotoğrafı çekiminin ardından ziyaret sona erdi. devamı...

(TÜMSİAD Ant. Şb. Yönet. Kuruluna, İŞÇİ SAĞLIĞI VEGÜVENLİĞİ KANUNU HK. Bilgilendirme semineri; - 11.01.2013)
Antalya Şube
TÜMSİAD Ant. Şb. Yönet. Kuruluna, Yeni çıkan İŞÇİ SAĞLIĞI VEGÜVENLİĞİ KANUNU HK. Bilgilendirme semineri Dr. Murat ETÖZ (İş Güvenliği Uzmanı )tarafından TÜMSİAD ofisinde verildi. Dr. Murat ETÖZ sözlerine şöyle başladı;

Saygıdeğer TÜMSİAD ÜYELERİ,

Bilindiği üzere 30.06.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanun’u gereğince, 50 ve üzeri personel çalıştıran, tüm işletmelerin 01.01.2013 tarihinden itibaren iş güvenliği hizmeti alması zorunluluğu getirilmiştir.

Bu maddenin yanında 50’ den az personeli olan işletmelerin, tek sefer yapılacak olan risk değerlendirmesi, personeline iş güvenliği eğitimi, Acil Eylem planlaması yapması zorunluluğu getirilmiştir. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun ilgili maddeleri;

Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma

MADDE 10- (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yaptırmakla yükümlüdür.

Cezası:

10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene üç bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için dört bin beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.

Çalışanların eğitimi

MADDE 17- (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. (7) Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.

Cezası:

17 nci maddesinin bir ila yedinci fıkralarında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir çalışan için bin Türk Lirası idari para cezası verilir.

Acil Eylem Planlamaları

MADDE 11 -İşveren; Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.

Cezası:

11 nci maddesinin hükümlerine aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,

ASGÜM Ortak İş Sağlığı ve Güvenliği Birimleri A.Ş olarak öncelikle sektördeki işletmelerimizi kanun’un getirdiği yükümlülükler ve Cezai Müeyyideler konusunda bilgilendirmek, iş güvenliği alanında ortak bilinç ve ortak akıl oluşturmayı hedeflemekteyiz. Şirketimiz kaliteli, kurumsal ve profesyonel iş güvenliği hizmeti vermek suretiyle iş sağlığı ve güvenliği sisteminin kurulması ve sistemin verimli bir şekilde işletilmesinin devam ettirilmesi hususlarında her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz.

ASGÜM Ortak İş Sağlığı ve Güvenliği Birimleri A.Ş Antalya merkez ve Alanya şube olmak üzere 2 bölgeden oluşmakta, bu bağlamda tüm işletmelerimize etkin ve kaliteli hizmet sunmayı hedeflemektedir. Dilediğiniz takdirde bizimle iletişime geçebilir, yeni yasa ile ilgili detaylı bilgi edinebilirsiniz.

devamı...

(TÜMSİAD’dan Yeni Teşvik Sistemi Bilgilendirme Semineri - 11.01.2013)
Osmaniye Şube
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Osmaniye Şubesi’nin Avrupa KOBİ Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlediği etkinliklerinin bu haftaki konusu Yeni Teşvik Sistemi oldu.

Yeminli Mali Müşavir M. Akif Kılaç tarafından gerçekleştirilen Seminerde Teşviğe kimlerin başvurabileceği, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı, hangi yatırımların teşvik kapsamında olduğu ve bölgesel teşvik sisteminin ayrıntıları katılımcılara aktarıldı.

Teşvik Sistemi’nde 6 ayrı bölge olduğunu anlatan M. Akif Kılaç; “Bazı teşviklerde bölgesel farkların olmasına rağmen, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği gibi bazı başlıklarda bölge farkı gözetmeksizin destekler var. Bu destekleri iyi okumak ve değerlendirmek gerekiyor” şeklinde konuştu.

Seminer sonunda katkılarından dolayı M Akif Kılaç’a teşekkür plaketinin verilmesinin ardından, Avrupa Birliği KOBİ Haftası Etkinlikleri konusundaki yoğun çabalarından dolayı; TÜMSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından Hakan Baykal’a ve etkinliklere göstermiş oldukları yoğun ilgilerden dolayı; Hacı Osman Erzurumlu, Gökmen Okyay, Hale Sarıer ve Kadriye Akdumanlı’ya birer teşekkür plaketi verildi.

devamı...

(Karadeniz Bölgesi Sektör Kurulu Komisyon Toplantısı Çorum`da Yapıldı - 11.01.2013)
Tokat Şube
Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği Sektör Kurulları Komisyonu Karadeniz Bölge Toplantısı Çorum`da yapıldı.Toplantıya Amasya,Çorum,Rize,Trabzon,Samsun Şube Sektör Kurulları Komisyon Başkanları ile Tokat Şubesi Sektör Kurulu Komisyon Başkanı Tacettin AYRILMAZ ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişimcilik Eğitmeni Serdar SAKIN katıldı.

İki oturum halinde yapılan toplantıda Serdar SAKIN Kosgeb destekleri ve Proje hazırlama konularında bir sunum yaptı.Toplantı çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi. devamı...

(AKŞAM GAZETESİ İZMİR TEMSİLCİSİ UFUK TÜRKYILMAZ I ZİYARET ETTİK - 10.01.2013)
İzmir Şube
TÜMSİAD İzmir Şube Başkanımzı Mehmet CEYLAN beraberinde , Şube Başkan Yardımcımız Osman Murat BAŞARAN, Medya ve İletişim Komisyonu Başkanı Mehmet SARI ve İl Genel Sekreterimiz İsmail TUNÇ tan oluşan bir heyetle, Akşam Gazetesi İl Temsilcisi Ufuk TÜRKYILMAZ ı ziyaret etti.

Ziyarette TÜMSİAD hakkında bilgiler aktaran Mehmet CEYLAN yapılacak etkinler için destek istedi. Akşam Gazetesi İl Temsilcisi Ufuk TÜRKYILMAZ , TÜMSİAD ın ülkemize, milletimize fayda sağlayan bir dernek olduğunu ve her konuda tam destek vereceklerini ifade etti. devamı...

(Vali TAŞKESEN`den Tanışma ve İstişare Toplantısı - 10.01.2013)
Tokat Şube
Tokat Valisi Mustafa Taşkesen tarafından organize edilen `Tanışma ve İstişare Toplantısı`, Tokat Büyük Otel`de yapıldı. Toplantıya Vali Yılmaz`ın yanı sıra AKP Tokat Milletvekili Dilek Yüksel, Garnizon Komutanı Tuğ. General Ali Özkara, Belediye Başkanı Doç. Dr. Adnan Çiçek, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gültekin, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Doç Dr. Mustafa Şahin, Baro Başkanı Av. Faruk Bostancı, İl Emniyet Müdürü Osman Balcı, İl Müftüsü Abdurrahman Koçak, kurum müdürleri, TÜMSİAD Tokat Şube Başkanı Sebahattin CANSU, diğer STK temsilcileri ve yaklaşık 150 kişiden oluşan Tokatlı esnaf ve iş adamları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını AKP Tokat Milletvekili Dilek Yüksel yaptı. Milletvekili Yüksel, Tokat Valisi Mustafa Taşkesen’e Tokatlılar adına hoş geldin diyerek,”İnanıyorum ki Tokat’a yapacağı katkılar, yatırımlar inşallah kendisi Tokat’tan ayrıldıktan sonra arkasından hayırla yadedilmesine neden olacak çalışmalar olacaktır” dedi.

Tokat Valisi Mustafa Taşkesen`in yönettiği toplantıda Tokat`ın gelişmesi ve kalkınması için neler yapılabileceğini tartışıldı.

Yapılan konuşmalarda kurumların el birliği yapması halinde Tokat`ın, sorunlarını yenerek daha yaşanılabilir bir il haline gelebileceği belirtildi.

İl Sağlık Müdürü Saadettin Yazı iş adamlarına hitaben yaptığı konuşmasında, sağlık hizmetleri konusunda çok mesafe katedildiğini, ancak eksikliklerinin bulunduğunu hatırlattı. Yazı, ``Tokat olarak her ilçeye bir adet ambulans ihtiyacımız vardır. Bu konuda burada bulunan iş adamlarımızdan destek bekliyoruz.`` dedi.

Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise bakanlığın derslik konusunda çok ciddi çalışması olduğunu anlatarak, ``Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkmasıyla barınak yönünden de ciddi sıkıntılarımız vardır. Maalesef uzak mesafelerden gelen öğrencilerimizi barınak sorununu çözemediğimizden taşımalı sistemle eğitimine devam ettirmek zorunda kalıyoruz. Bu nedenle Tokatlılardan eğitim konusunda destek bekliyoruz.`` diye konuştu.

Tokat`ın ekonomisi hakkında da bilgi veren Vali Taşkesen, Tokat`ın Bereketli ovaları ile Türkiye`nin önemli bir sebze ve meyve depolarından birisi olduğuna dikkat çekti. ``Burada üretilen ürünleri çiftçimizin de memnun olacağı şekilde pazara sürmek için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Bizler yatırımcıya köstek değil, destek olacak bir bürokrasi anlayışıyla hareket edeceğiz.`` diyen Vali Taşkesen, esnaf ve iş adamlarından gelecek tüm tekliflere de açık olacaklarını kaydetti.

Vali Taşkesen sözlerini şöyle tamamladı: ``Yatırım yapacakların önünde engel olmayacağız, önlerini açacağız. Tokat`ta iş adamlarımızın bir araya gelerek şirketleşmesini başka şehirlerde örnekleri olduğu gibi ortak yatırımlar yapmalarını arzu etmekteyiz. Bu konuda biz elimizin taşın altına koyacağız fakat Tokatlılarında bir araya gelmesini Tokat`ın büyümesi ve gelişmesi adına ellerini taşın altına koymasını istemekteyiz.``

Daha sonra söz alan birçok işadamı ve stk temsilcisi başta kendi alanları olmak üzere Tokat`ın sorunları ve çözüm önerileri hakkında fikirlerini söylediler.Sıcak bir havanın olduğu toplantı dilek ve temennilerle sona erdi. devamı...

(ASKON, DERNEĞİMİZİ ZİYARET ETTİ - 10.01.2013)
İzmir Şube
Askon İzmir Şube Başkanı Zekeriya HAZIRBULAN Yönetim Kurulu ile birlikte şubemizi ziyaret etti.

TÜMSİAD İzmir Şube Başkanı Mehmet CEYLAN, Başkan Yardımcıları İbrahim ASLANTEKİN,Hakan ATAÇ ve İl Genel Sekreteri İsmail TUNÇ un hazır bulunduğu toplantıda, birlikte yapılabilecek projeler için ortak katılım sağlanması gerektiği belirtildi. Karşılılı dernek tanıtımları ardından ziyaret sona erdi.

Yeni kurulan Askon İzmir Şubesine, TÜMSİAD İzmir Şubesi olarak başarılar diler , nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz. devamı...

(EGE TV ZİYARET EDİLDİ - 10.01.2013)
İzmir Şube
TÜMSİAD İzmir Şubesi Medya ve İletişim Komisyonunun organizasyonu ile gerçekleşen basın ziyaretlerine Ege Tv ile devam edildi.

TÜMSİAD İzmir Şube Başkanı Mehmet CEYLAN , Başkan Yardımcısı Osman Murat BAŞARAN, Medya ve İletişim Komisyonu Başkanı Mehmet SARI ve İl Genel Sekreteri İsmail TUNÇ un katıldığı ziyarette ekibimizi Ege Tv Genel Müdürü Mehmet KARABEL ağırladı.

TÜMSİAD hakkında bilgiler aktaran Şube Başkanımız Mehmet CEYLAN ayrıca sorular üzerine İzmirin Genel Ekonomik yapısı ve Kent in belli sorunları hakkında görüşlerini belirtti.Başkanımız ayrıca Mehmet KARABEL i, 17 Ocak ta gerçekleşecek basın kahvaltısı programına davet etti.

Heyetimizi ağırlayan Sayın Mehmet KARABEL e teşekkür ediyor , Ege Tv ye yayın hayatındda başarılar diliyoruz. devamı...

(Başkan Murat Özkardeş’in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - 10.01.2013)
Osmaniye Şube
Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli bir yeri vardır. İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Bu önemli misyonu yerine getirmek için her şartta görevleri peşinde koşan gazetecilerimizin düzenli bir mesaisi olmadan, halkı bilinçlendirmek için verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir.

Güçlü gazeteci, güçlü basın kuruluşunun; güçlü basın kuruluşları da güçlü demokrasinin tesisini sağlayacaktır. Toplumun gelişimi ve kalkınma süreci de, basın çalışanlarının desteği ile daha hızlı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Ülkemizin ve Osmaniyemizin sorunlarını kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan basınımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenen değerli basın mensuplarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ederim.

TÜMSİAD Osmaniye Şube Başkanı

Murat Özkardeş

devamı...

(TÜMSİAD KOCAELİ ŞUBE BAŞKANI ERDOĞAN YILMAZ İZMİT BELEDİYE BAŞKANI DOKTOR NEVZAT DOĞAN’A KASRI ARİFAN ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ - 10.01.2013)
Kocaeli Şube
Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSAİD) Kocaeli Şube Başkanı Erdoğan Yılmaz, İzmit Belediye Başkanı Doktor Nevzat Doğan’ı makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, TÜMSİAD Kocaeli Şube Başkanı Erdoğan Yılmaz, derneğin çalışmaları ve İstanbul’da açılacak olan Kasrı Arifan Üniversitesi hakkında başkan Doğan’a bilgi verdi. 2012 yılı ve 2013 yılının ekonomik olarak değerlendirildiği ziyarette, TÜMSİAD Başkanı Erdoğan Yılmaz, TÜMSİAD’ın Kocaeli’de 400 den fazla üyeye sahip geniş bir aile olduğunu belirtip, önümüzdeki aylar yapmayı planladıkları ve geniş bir katılım olacağına inandıkları bir gece tertiplemek istediklerini söyledi. Çeşitli aktivelerin sunulacağı gecede ayrıca ünlü isimlerinde sahne alacağını belirten Erdoğan Yılmaz, Başkan Doğan’ı şimdiden bu yapılacak olan etkinliğe davet etti.

TÜMSİAD ÖNEMLİ SİVİL TOPLUM KURULUŞU

Ziyareti için TÜMSİAD Kocaeli Şube Başkanı Erdoğan Yılmaz’a teşekkür eden İzmit Belediye Başkanı Doktor Nevzat Doğan, TÜMSİAD’ın takdire şayan çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade ederek, derneğin kuruldu günden bu yana Kocaeli’de önemli bir eksiği doldurduğuna işaret ederek, ‘İzmit’in kazanması demek, Kocaeli’nin ve Türkiye’nin kazanması demek. Dolayısıyla İzmit için TÜMSİAD ile her türlü işbirliğine hazırız’ dedi. Başkan Nevzat Doğan ayrıca, TÜMSİAD Kocaeli Şube Başkanı Erdoğan Yılmaz’a, TÜMSİAD’ın yapmayı planladığı büyük organizasyonu birlikte yapma teklifinde bulundu.

devamı...

(Yanı Başımızdaki Savaşın Öteki Yüzü: “Şehrimize Sığınan Kardeşlerimizdir” - 10.01.2013)
Osmaniye Şube
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Osmaniye Şubesi, Osmaniye ve Suriye Halkları Dayanışma Platformu işbirliği ile Vatanlarındaki amansız savaştan şehrimize sığınan Suriyeli ailelere bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

“Aylardır devam eden savaşta evleri, işyerleri yıkılan, aileleri dağılan birçok Suriyeli vatandaşın şehrimizdeki kamplarda barındığını tüm kamuoyu biliyor; fakat kamplarda hayatlarını devam ettiren Suriyelilerin yanı sıra 80’e yakın aile Osmaniye’deki çeşitli mahallerde de kardeş ailelerin yardımlarıyla evlerde yaşıyor” diyen Osmaniye ve Suriye Halkları Dayanışma Platformu Başkanı Süleyman Dağ; “Bizim amacımız Vatanlarını terk edip, Ülkemize sığınmak zorunda kalan kardeşlerimize hem maddi hem manevi destek olmaktır” şeklinde konuştu.

TÜMSİAD Osmaniye Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerinin tercüman aracılığıyla ailelerle görüştüğü ziyaretlerde, savaşın acımasızlığını en derinden yaşayan çocukların yüz ifadeleri duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Türkmen bir ailenin evine yapılan ziyarette alınan bilgiler ise yürekleri burktu. TÜMSİAD Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş konuşmasında; “Yanı başımızdaki savaşın öteki yüzü ‘Şehrimize sığınan kardeşlerimizdir.’ Bu savaş elbette bitecek. Evleri bombardımanlarla yıkılan bu insanlar bizim kardeşlerimizdir. Yarın aynı durumda bizim olmayacağımızı hiç kimse garanti edemez. Suriyeli kardeşlerimize Devletimiz en üst düzeyde sahip çıkıyor bu doğru ama yetmiyor. Bizlerde hem maddi hem manevi olarak kardeşlerimize varlığımızı hissettirmeliyiz” ifadelerine yer verdi. devamı...

(Vali Dr. Ahmet Altıparmak BAKA Mali Destek Programı Bilgilendirme Toplantısına Katıldı - 10.01.2013)
Antalya Şube
Yatırımcıların ve girişimcilerin yoğun ilgi gösterdiği Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından düzenlenen Sanayinin Desteklenmesi, Tarıma Dayalı Sanayinin ve Alternatif Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Toplantısına Vali Dr. Ahmet Altıparmak, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, BAKA Genel Sekreteri Tuncay Engin TÜMSİAD Antalya Şubesi Bşk. Sn. Hüseyin DEMİREZEN katıldı. 107 adet yararlanıcıya 26,2 Milyon TL hibe desteği”

ATSO toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Vali Altıparmak, gösterilen yoğun ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirerek katılımcılara teşekkür etti.

BAKA`nın destekleriyle Antalya, Isparta ve Burdur`da önemli projelerin hayata geçirildiğini anlatan Vali Altıparmak, “BAKA yatırım destekleriyle ekonomik kalkınmanın temel dinamiklerinden biri olmuştur” dedi. Vali Altıparmak, BAKA`nın uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılması, işbirliği imkânlarının geliştirilmesi ve yeni pazarların bulunması noktasında yönetim kurulu olarak ciddi gayretlerinin olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda yürütülen destekler kapsamında Antalya, Isparta ve Burdur illerinde,107 adet yararlanıcıya 26,2 Milyon TL hibe desteği ve 750 yeni personel istihdamı sağlandığını ifade eden Vali Altıparmak, Antalya’da ise Batı Akdeniz’de desteklenen tüm projelerden yararlanıcı sayısının 45, verilen hibe desteğinin yaklaşık 11,3 Milyon TL olduğunu söyledi.

Vali Altıparmak yine strateji belirleme, envanter oluşturma ve fizibilite çıkarma çalışmaları kapsamında Antalya, Isparta ve Burdur’dan oluşan Batı Akdeniz’de toplam 42, Antalya’da ise 18 projeye Doğrudan Faaliyet Desteği sağlandığını belirtti.

Söz konusu doğrudan faaliyet desteklemeleri ile Batı Akdeniz’deki kurum ve kuruluşlara yaklaşık 2 milyon bütçe aktarıldığını kaydeden Vali Ahmet Altıparmak, bundan Antalya’nın payına 819 Bin TL düştüğünü anlattı.

Vali Altıparmak 2010-2011 yıllarında yenilenebilir enerji, çöp konteynerlerinin yer altına alınması, turizmde plaj güvenliği, aromatik bitkiler ve mango yetiştiriciliği gibi alanlarda destek sağlandığını anlattı.

13 Aralık 2012 tarihinde yeniden 20 milyon TL bir mali destek çağrısına çıkıldığını hatırlatan Vali Ahmet Altıparmak, “Özellikle genç girişimcilerin başvurularını önemli olduğunu düşünüyorum" dedi. Vali Altıparmak, bu yıl mali destekler kapsamında Ar-Ge ve Yenilikçilik Odaklı Sanayinin Desteklenmesi, Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi, Alternatif Turizmin Geliştirilmesi olarak 3 ana başlık belirlendiğini ifade ederek, “Toplam 20 milyon, yüzde 50 destek düşünüldüğü zaman en az 40 milyon yatırım imkânı demektir. Sizlerin talebi doğrultusunda bunlar en iyi şekilde değerlendirilecektir. Bunun bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

"Çantacılara itibar etmeyin"

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreteri Tuncay Engin de, toplantıya katılan yatırımcılara uyarılarda bulunarak, yatırımcıların özellikle "Çantacı" diye tabir edilen kişilere karşı dikkatli olmalarını istedi.

Genel Sekreter Engin, yatırımcıların projelerini kendilerinin yapmasını istedi. BAKA`nın her konuda gereken desteği verdiğini hatırlatan Engin, "Teknik yardım masamız sürekli açık, arkadaşlar size her konuda yardımcı olacak. Projeyi kendiniz üretin, danışmanlık firmasına ihtiyaç yok. Bugüne kadar projesini kendisi hazırlayanlar daha çok kazandı" diye konuştu.

Kendilerine gelen projeleri 4 aşamada değerlendirdiklerini ifade eden Tuncay Engin, Objektif bir değerlendirme yapıldığının altını çizerek, bu konuda hiç kimsenin endişeye kapılmamasını istedi.

Bilgilendirme toplantısı desteklenecek programların tanıtımı ile devam etti.

devamı...

(TÜM SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (TÜMSİAD), ISPARTA BİLİM , SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİ - 09.01.2013)
Isparta Şube
TÜM SANAYACİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (TÜMSİAD), ISPARTA BİLİM , SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİ

TÜMSİAD ISPARTA ŞUBE BAŞKANI AKIN TUNE VE BAŞKAN YARDIMCISI KADİR BOŞGELMEZ ISPARTA BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRÜ MEHMET ALBAYRA `KI ZİYARET ETTİ. devamı...

(TÜMSİAD ISPARTA ŞUBESİ (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSINI ZİYARET ETTİ - 09.01.2013)
Isparta Şube
TÜMSİAD ISPARTA ŞUBESİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSINI (BAKA)` YI ZİYARET ETTİ. devamı...
(TÜMSİAD ANTALYA ŞUBESİ HER HAFTA ÜYE ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR - 09.01.2013)
Antalya Şube
TÜMSİAD Antalya şubesi bu hafta BÜROKRATİK İŞLER komisyon başkanı Sn. Hayrullah DEMİR’i, Yönetim Kurulu ve komisyon başkanlarıyla birlikte ziyaret ettiler. Sn. DEMİR Yönetim kurulunu sabah kahvaltısı vererek Konya lezzet lokantasında ağırladı. Yönetim kurulu başkanımız Sn. Hüseyin DEMİREZEN ve kahvaltıya katılanlar bu nazik davetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ettiler devamı...
(TÜMSİAD ANTALYA ŞUBESİ HER HAFTA ÜYE ADAYI ZİYARETİNE DEVAM EDİYOR. - 09.01.2013)
Antalya Şube
ATLAS OFİS Büro makineleri tamir ve kiralama hizmetleri veren Sn. Remzi GÜNDEM beyi TÜMSİAD Antalya yönetim kurulu iş yerinde ziyaret ettiler. TÜMSİAD Antalya şubesi başkanımız Sn. Hüseyin DEMİREZEN TÜMSİAD’ın yapmış olduğu çalışmaları anlattı ve sizlerinde bu çalışmaların içerisinde görmek isteriz diyerek üyelik teklifinde bulundular. Yapılan bu ziyaretten memnun kaldıklarını söyleyen SN. GÜNDEM Başkanımızın yapmış olduğu üyelik teklifini kabul ettiler. Üyelik formunu doldurup evraklarıyla birlikte teslim ettiler. devamı...
(TÜMSİAD ANTALYA ŞUBESİ HER HAFTA ÜYE ADAYI ZİYARETİNE DEVAM EDİYOR. - 09.01.2013)
Antalya Şube
ÖZCANLAR ZÜCCACİYE Mağaza sahibi Sn.Abdulkadir YAYLACI beyi TÜMSİAD Antalya yönetim kurulu iş yerinde ziyaret ettiler. TÜMSİAD Antalya şubesi başk. Yrd. Sn. Mustafa İLHAN TÜMSİAD’ın yapmış olduğu çalışmaları anlattı ve sizlerinde bu çalışmaların içerisinde görmek isteriz diyerek üyelik teklifinde bulundular. Yapılan bu ziyaretten memnun kaldıklarını söyleyen SN. YAYLACI Başkanımızın yapmış olduğu üyelik teklifini kabul ettiler. İyi temennilerde bulunarak ayrıldılar. devamı...
(TÜMSİAD ANTALYA ŞUBESİ HER HAFTA ÜYE ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR. - 09.01.2013)
Antalya Şube
Üyemiz ÇÖZÜM HASAR Firmasında Genel Koordinatör görev yapan Sn. İsmail ŞENGÜN beyi iş yerinde TÜMSİAD Antalya şube yönetimi olarak ziyaret ettik. Sohbet ortamında geçen ziyaretimizde Başkanımız Sn. DEMİREZEN son çalışmalarımızı anlatarak Sn.ŞENGÜN’ü bilgilendirdiler. Hatıra fotoğrafı çekinildi devamı...
(MÜSİAD HEYETİ, TÜMSİAD’I ZİYARET ETTİ… - 09.01.2013)
Erzurum Şube
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Şube Başkanı Mustafa Güvenli ile Yönetim Kurulu üyeleri, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Erzurum Şube Başkanı Cafer Burucu ve Yönetimini ziyaret etti.

Geçtiğimiz hafta yapılan Olağan Genel Kurul’da yeniden TÜMSİAD Erzurum Şube Başkanlığı’na seçilen Cafer Burucu’yu tebrik eden MÜSİAD Heyeti, dernek olarak Erzurum’a yapılacak her hizmette TÜMSİAD’la birlikte hareket edebileceklerini ve her türlü göreve hazır olduklarını belirttiler. TÜMSİAD Erzurum Şube Başkanı Cafer Burucu ise yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erzurum’la ilgili ekonomik ve sosyal alanda her türlü projede MÜSİAD ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla her türlü göreve hazır olduklarını belirterek, heyete nezaketlerinden dolayı teşekkür etti.

TÜMSİAD Dernek Binasında gerçekleşen ziyarette TÜMSİAD ve MÜSİAD Başkanları Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte hazır bulunurken, Erzurum’un ticari ve ekonomik alanda bulunduğu durum değerlendirmesi yapıldı ve şehrin istihdamına yönelik olarak yapılabilecek projeler ile alınması gereken tedbirler hakkında görüşler dile getirildi.

devamı...

(İş Adamlarına Proje Yönetimi Semineri - 09.01.2013)
Osmaniye Şube
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Osmaniye Şubesi’nin Avrupa KOBİ Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlediği etkinliklerinin bu haftaki konusu Proje Yönetimi oldu.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Şaban Ünal’ın gerçekleştirdiği Seminer’de; proje yönetiminin bileşenleri, faydaları, proje yöneticisinde olması gereken özellikler, projenin yaşam döngüsü ve proje kontrol mekanizması gibi birçok önemli nokta üzerinde duruldu.

“Proje Yöneticisinin insan üstü güçleri olması gerektiği düşünülebilir. Fakat bir projeye başlandığında projeye katılımcı olan kaynaklar kendi sorumluluklarını ve rollerini belirleme arayışına girerler.” diyen Yrd.Doç.Dr. Şaban Ünal; “Bu noktada Proje Yöneticisinin kararlı ve tutarlı davranış sergilemesi çok önemlidir. Ancak bu sayede Proje Yöneticisi başlıklar halinde belirleyebileceğimiz rolleri doğal olarak üstlenmiş olacaktır.” şeklinde konuştu.

Soru-cevap şeklinde süren seminer, konuşmacı Yrd.Doç.Dr. Şaban Ünal’a TÜMSİAD Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş tarafından verilen teşekkür plaketinin ardından katılımcılara çiğ köfte ikramı ile son buldu.

devamı...

(2013 Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - 09.01.2013)
Batman Şube
Blgilendirme toplantısı Batman Üniversitesi konferans salonunda yapıldı. Dicle Kalkınma Ajansının (DİKA), 2013 Yılı Mali Destek programları bilgilendirme toplantısı Batman Üniversitesi konferans salonunda yapıldı.

Bilgilendirme toplantısına Vali Yılmaz Arslan, Belediye Başkanvekili Serhat Temel, Hasankeyf Kaymakamı Ceyhun Dilşat Taşkın, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam, İl Genel Meclis Başkanı Salih Aktan, bazı kamu kurum müdürleri,TÜMSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Bakır, girişimci ve yatırımcılar katıldı.

Katılımcılara bilgi veren DİKA Genel Sekreteri Dr. Tabip Gülbay, Rekabetçi sektörlerin geliştirilmesi, Turizm, Kent ve Sanayi Altyapısı ve Tarımsal Üretimde Su Kaynaklarının Etkili Kullanımı projeleri için 25 milyon 337 bin Tl finansman destek sağlanacağını söyledi.

Konuşmaların ardından slayt gösterimi ile DİKA’nın 2013 Mali Destek programlarının tanıtımı yapıldı. Etkinlikte DİKA proje birim uzmanları Feyza Kaya, Esra Avşar ve Semra Karaboğa, 2013 Mali Destek programlarını sundu.

Yatırımcı, girişimci ve konuyla ilgili kişilerin Mali Destek programları hakkında aldıkları bilgiler ışığında programlar hakkında sordukları soruların cevaplanmasının ardından toplantı sona erdi. devamı...

(5084 SAYILI TEŞVİK YASASI TÜMSİAD RAPORU - 09.01.2013)
Adıyaman Şube
5084 SAYILI TEŞVİK YASASI`NIN SÜRESİ UZATILMALI

2004 yılında, 25365 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5084 sayılı yasa yatırımların ve istihdamın teşviki ile ilgili daha çok Doğu ve Güneydoğu bölge illeri yanında geri kalmış birkaç ille beraber otuz altı il yasa kapsamına alındı. Bir yıl sonrada 18.05.2005 tarihinde bu sefer, 13 il daha ve 5615 sayılı kanunun 24. Maddesinin (D) fırkasıyla 5084 sayılı kanuna eklenen geçici 2. madde ile Gökçeada ve Bozcaada teşvik yasasına dâhil edildi.

Daha sonra yapılan değişiklik ile yasanın süresi 31.12.2012 tarihine kadar uzatıldı. Bu yasa kendi içerisinde iş dünyası açısından çok önemli teşvik kalemlerini kapsamaktaydı.

Teşvik Kanunun en çok etkilediği kriter olan SGK prim durumu aşağıda verilmiştir.

01.07.2012 - 31.12.2012 tarihleri arasındaki asgari ücret = 940,50-TL

İşçi Prim Payı 940,50 x % 14 131,67-TL

İşveren Prim Payı 940,50 x % 33,50 183,40-TL

Yasa kapsamında teşvik ;

 Organize sanayi bölgesi içinde ise işveren prim payının % 100`ü

 Organize sanayi bölgesi dışında ise işveren prim payının % 80`ı teşvik edilmektedir bu durumda

 Organize sanayi bölgesi içinde ise stopaj desteği % 100`ü ( 2010 yılında son buldu ancak yeni teşvik sisteminin 6. bölgesinde mevcut)

 Organize sanayi bölgesi dışında ise stopaj desteği % 80`ı ( 2010 yılında son buldu ancak yeni teşvik sisteminin 6. bölgesinde mevcut) teşvik edilmektedir bu durumda

 Organize sanayi bölgelerinin içindeki işyerlerinde işçi başı prim teşvik desteği: 183,40 TL dir.

 Organize sanayi bölgesi dışındaki işyerleri için işçi başı prim teşviki desteği: 146,72 TL dir.

 Organize sanayi bölgelerinin içindeki işyerlerinde işçi başı stopaj teşviki desteği: 121,32- TL dir.

 Organize sanayi bölgesi dışındaki işyerleri için işçi başı stopaj teşviki desteği : 97,06-TL dir.

 Organize sanayi bölgelerinin içindeki işyerlerinde işçi başı toplam teşvik desteği : 304,72- TL dir.

 Organize sanayi bölgesi dışındaki işyerleri için işçi başı toplam teşvik desteği : 243,78-TL dir.

31 Aralık 2012 tarihinde yürürlükten kaldırılan 5084 sayılı yasa işletmeleri zor durumda bırakacak ve büyük oranda işsizliğe sebep olacaktır.

Adıyaman’ın da içinde bulunduğu 49 Anadolu şehrini zor günler bekliyor. Özellikle dünyada ekonomik krizlerin devam ettiği dönemde teşvikin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Adıyaman’da bu kanundan yararlanan birçok işverenin yanı sıra binlerce işçi kanun kapsamında çalışmaktadır.

Özellikle Adıyaman başta olmak üzere bölge illeri şimdiye kadar açılmış olan 18 teşvikten yeteri kadar yararlanamadılar. 5084 ve daha önceki teşvik yasalarına göre yatırım yapan yatırımcıların, daha çok bölgedeki insanların tamamıyla duygusal nedenlerle yapmış oldukları ve ayakta durmak için zorlandıkları biliniyor. Bölgedeki dezavantajlı durumdan ötürü mevcut yatırımcılar ayakta kalma mücadelesi vermekteler. Bu dezavantajlı konumları değişmediği sürece bunun daha da kötüye gitme ihtimali yüksektir.

Yasanın uzatılmaması işverenlerimizi endişelendirmektedir. İş adamlarımız, tüccarlarımız, esnaflarımız elemanlarını işten çıkarmak zorunda kalacağını dile getirmektedir. Teşvik Kanunu`nun kalkması halinde zor durumda kalan işverenlerin hem işleri etkilenecek hem de istihdam oranı azalacaktır. Bu durum ciddi oranda işsizliğin artmasına sebep olacaktır.

Ocak ayının başında Adıyaman’da 300’ü aşkın işçi şimdiden işten çıkarılmıştır. Bu durum ciddi bir şekilde artacaktır. Adıyaman OSB. de yatırım yapan bazı firmalar işyerlerini taşıma ve 6. Bölge ili olan Ş.Urfa’ya gitmeyi düşünmektedirler. Artacak olan işsizlik, yine kamuda iş bulma talebi olarak, Belediye ve diğer kamu kuruluşlarından beklenti, talep ve sıkıntı şeklinde tezahür edecektir. Siyasi temsilcileri bu anlamda da zor günler beklemektedir.

Adıyaman’dan şu anda Şubat ayında ödencek SGK prim bedeli, 5084 kalktığı için yaklaşık 6.5 Milyon TL. olacaktır. Bu yükün işverenler tarafından karşılanması mümkün değildir.

Her ne kadar bu miktar bir paranın devlete ödeneceği düşünülse de, resmin tamamına baktığımızda devlete daha büyük bir maliyete malolacaktır. Çünkü, çıkan işçilerin tamamı işsizlik maaşı almak için talepte bulunacaklardır. Bu durum ek yük demektir. Ayrıca işverenlerden talep edilecek kıdem ve ihbar tazminatları da ciddi bir yük getireceği için, uzun vadede ekonomik bir daralmaya sebebiyet verecektir. Tüm bu hususların göz önüne alınması gerekir.

Adıyaman’da sanayi kültürünün olmayışı, , enerji, limanlara uzaklık, teknik ve kalifiye eleman sorunu yaşanmaktadır. Bu durum zaten başlı başına bir sorun iken, 5084 Sayılı Yasanın kaldırılması da bu sorunları derinleştirecektir.

5084 sayılı yasa uzatılmaması durumunda bir çalışanın SGK pirimi yaklaşık iki misline çıkarak, kayıt dışı istihdam Türkiye ortalamasının iki katı üstünde iken, daha da artacak ve eski iş yerlerinin yavaş yavaş kapanmaya başlayacağını üzülerek belirtmek zorundayız. Bölgenin kendine özgü sorunları tespit edilip yeni ve sadece bölgeye özgü bir teşvik yasası çıkana kadar 5084 sayılı yasanın Adıyaman’la beraber bazı 5. Bölgede yer alan iller ile 6.Bölge’deki illerde uzatılması bizce zaruridir.

Saygılarımla…

TÜMSİAD

ADIYAMAN ŞUBE BAŞKANI

Av. ERKAN ÇAKMAK

devamı...

(ŞUBE BAŞKANIMIZ HABER7 `YE RÖPORTAJ VERDİ - 09.01.2013)
Şanlıurfa Şube
Şanlıurfa`yı çok önemli bir yere koyan Başbakan Erdoğan’ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik`i büyükşehir belediye başkanı adayı olarak göstereceği konuşulurken bu ilde yaşayan vatandaş ve önemli isimler de Faruk Çelik`i istiyor. Bu büyükşehirler arasında kritik olan Şanlıurfa`da herkesin ortak adayı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik`in ismi ön plana çıkıyor. Bakan Çelik, çok kısa sürede Şanlıurfa ile uyum sağlayıp orada yaşayan vatandaşların gönlünü kazandı. AK Parti`nin 400 günde 400 projesinin de mimarlarından olan Bakan Çelik`in girişimiyle bu projeler tek tek hayata geçiyor. Bunu geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa`ya yaptığımız bir gezide gördük: Şehir adeta bir şantiye görünümünde…

Peygamberler şehrinde yaşayanlar yerel seçim havasına çoktan girmiş. Gerek görüştüğümüz esnaf, gerekse yolda karşılaştığımız yüzlerce vatandaşın kafasında Faruk Çelik ismi var. Konuyla ilgili olarak şehrin önde gelen isimleriyle bu konuyu konuştuk;

"FARUK ÇELİK ŞANLIURFA İÇİN BİR ŞANSTIR"

M. Sadık SADE (TÜMSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı): Faruk Çelik Şanlıurfa için bir şanstır. Hem bir sanayici hem işadamı hem de bir vatandaş olarak Başbakan Erdoğan`ın Şanlıurfa`yı temsil edecek bir bakanı buraya yollaması ilimiz için çok önemlidir. Önümüzdeki süreçte Şanlıurfa`yı en iyi bir şekilde yönetecek kişinin ufkunun açık, mesleğinde tecrübeli, temsil kabiliyeti yüksek gibi özelliklere sahip olması gerekiyor. Bunun için de parti ya da şahıs isminin çok büyük bir önemi yok. Önemli olan bu ismin kucaklayıcı olması…

Haber7 devamı...

(TÜMSİAD KOCAELİ ŞUBE BAŞKANI ERDOĞAN YILMAZ`DAN ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI - 09.01.2013)
Kocaeli Şube
Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Kocaeli Şube Başkanı Erdoğan Yılmaz, her yıl 10 Ocak`ta kutlanan "Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında; gazetecilerin halk adına kutsal görev üstlendiklerini ve bunu yerine getirirken de zaman zaman zorluklarla da karşılaştıklarına dikkat çeken Yılmaz, ‘Basın mensubu; halk adına gören, bizim için gözlemleyip kamuoyuna taşıyan, bunu yaparken zamanından, ailesinden fedakârlıkta bulunan ve adeta kamu görevlisi olarak kutsal bir görevi yerine getiren toplumun sesi olan insandır” dedi.

ÖZGÜRLÜKLER KORUNMALI

Halkın sağlıklı haber alabilmesi ve olayları farklı açılardan yorumlayanları izlemesi için basın özgürlüğünün ve ifade hürriyetinin korunmasının şart olduğa vurgu yapan TÜMSİAD Başkanı Yılmaz, ‘Şeffaf, demokratik, bir toplumu yaşatan en önemli unsurlardan birinin özgür ve tarafsız basının varlığı olduğu hepimizin malumudur. Basın çalışanları, mesleklerinin gereğini yerine getirmek için yeri gelince canını ortaya koyarak görev yaparken; sorunlarının çözülmesi, hak ettikleri hayat standartlarına kavuşmaları görevlerini daha iyi yapmalarını sağlayacak önemli adımlardır’ dedi.

KİŞİ HAKLARINA SAYGI

Mesajında; basının görevini yaparken hukukun evrensel ilkelerinden sapmaması ve kişi haklarına saygıyı asla ihmal etmemesi gerektiğinin altını çizen Başkan Erdoğan Yılmaz, ‘Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı, basın ve basın çalışanları için yol gösterici değerler olmalıdır. Kocaeli basını günümüze kadar basın ilkelerini her zaman ön planda tutarak kamuoyunu bilgilendirdiği gibi bundan sonra da aynı anlayıştan asla ödün vermeyeceğini ümit ediyorum. Bu vesile ile değerli basın çalışanlarının bu anlamlı günlerini kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.’ ifadelerini kullandı

devamı...

(HABERTÜRK GAZETESİ EGE BÖLGE TEMSİLCİSİ OSMAN GEÇER İ ZİYARET ETTİK - 09.01.2013)
İzmir Şube
TÜMSİAD İzmir Şube Başkanımız Mehmet CEYLAN ve Medya İletişim Komisyonu Başkanımız Mehmet SARI, Haber Türk Gazetesi Ege Temsilcisi ve HT Egeli Genel Yayın Yönetmeni Osman GENÇER i ziyaret etti.

Ziyarette Derneğimizi tanıtan CEYLAN , ayrıca daha izmir şube olarak yaptığımız İş Rehberinin , ege bölgesi olarak yapılacağını ve hedef olarak 5000 işadamının bu rehberle biraraya geleceğini ifade etti. devamı...

(TÜMSİAD Tokat`tan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi - 09.01.2013)
Tokat Şube
Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Tokat Şubesi ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliğiyle girişimcilere yönelik "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" başlattı.

TÜMSİAD Tokat Şube Başkanı Sebahattin Cansu yaptığı açıklamada: “TÜMSİAD Tokat Şubesi olarak sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde üçüncüsünü düzenlediğimiz ve 18 Ocak-10 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan 11 günlük Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi sonrasında ortaya çıkacak yeni girişimcilerin KOSGEB`den alacakları hibe, teşvik ve kredilerle kendi iş yerlerini kuracağını ve Tokat ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ümit ve temenni ediyorum” dedi.

Gerçekleşecek olan bu eğitim için kursiyerlerden ücret talep edilmeyecek.Kursa katılmak isteyenler TÜMSİAD’a giderek en geç 17 Ocak’a kadar başvurularını yapabilirler.

devamı...

(MEVLANA KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME YAPTI. - 08.01.2013)
Konya Şube
08.01.2013 tarihinde Tümsiad Konya Şubesi Konferans salonunda Mevlana Kalkınma Ajansını temsilen şubemize gelen Gürbüz Çoban, Ajansın 2013 yılında destekleyeceği sektörler ve projeler ile ilgili üyelerimize geniş bilgiler aktardılar. Karşılıklı soru cevap bölümünde üyeler sordukları sorulara tatminkar cevaplar aldılar.Bu toplantı Mev-Ka ile ilgili üyelerimiz üzerinde etkili bir farkındalık oluşturdu. devamı...
(UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ - 08.01.2013)
Aydın Şube
Aydın Ticaret Odası, TÜMSİAD Aydın Şube işbirliği ve KOSGEB desteğiyle düzenlenen uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayan kursiyerlere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Tören, Aydın Ticaret Odası toplantı salonunda düzenlendi. Törene Aydın Valisi Kerem Al, Adnan Menderes Üniversitesi(ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu, Aydın Vergi Dairesi Müdürü Mesut Yılmaz, Aydın Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hulisi Akşit, Aydın Ticaret Odası(AYTO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Dokuzlu, TÜMSİAD Aydın Şube Başkanı Özcan Petekkaya ve kursiyerler katıldı.

KOSGEB İl Müdürü Turgut Gözen yaptığı konuşmada 2012 hedeflerine bazı nedenlerden dolayı ulaşamadıklarını söyledi. 2012’de 100 işletme hedeflediklerini kaydeden Gözen, “2012 yıl sonu itibariyle girişimcilik kurslarımız ile birlikte 78 işletme açtık. Bu ayın sonunda da 15 işletme açılacak” dedi.

Girişimciliğin önemini anlatan Gözen, “Girişimcilik ruhunu hayata geçirirken nelere riayet edilmesi gerektiğini iyi bilmeliyiz” dedi.

TÜMSİAD Aydın Şube Başkanı Özcan Petekkaya ‘da Aydın için önemli bir iş yaptıklarını ifade etti. KOBİ’lerin Aydın ticaretinde önemli yer tuttuğunu kaydeden Petekkaya, “Büyük işletmeleri ve sanayi kuruluşlarını küçük ve orta ölçeklilerle desteklemeliyiz. Bu kurslardaki amacımız iş bulmak değil, iş kurmak. Hayallerin gerçekleşmesine aracılık yapıyoruz. Ülkemizin doğal gaz ve petrolü yok. Ancak girişimci ruhu ve insan kaynakları mevcut” ifadelerini kullandı.

Petekkaya, parçalanan Sovyetler Birliği’nin girişimci ruh eksikliğinden dolayı parçalandığını, ülkemiz de ve ilimizde girişimcilik ruhuna sahip birçok vatandaşımızın olduğunu, onların desteklenmesi gerektiğini ve dernek olarak bu ve benzeri etkinliklerle destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

AYTO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Dokuzlu ise, odaların devletin teşviklerini kullandığını ifade etti. Küçük ve orta ölçekli işletmelerle ürünlere katma değer katıldığını ifade eden Dokuzlu, “Bu kurslara katılanlar, çok sayıda işletmesi bulunan sektörlere başvurmasınlar. Hayırlı bir iş yaptığımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Aydın Valisi Kerem Al ise, ülkenin temel sorununun istihdam ve iş olduğunu söyledi. Aydın’da önemli bir iş potansiyeli olduğunu söyleyen Al, sertifika alanları tebrik etti.

Konuşmaların ardından sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikaları protokol ve iş adamları tarafından dağıtıldı.

devamı...

(ORTAK AKIL PLATFORMU 2013 YILININ İLK TOPLANTISINI YAPTI - 08.01.2013)
Isparta Şube
ORTAK AKIL PLATFORMU 2013 YILININ İLK TOPLANTISINI ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI NIN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

Isparta`da Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO), Ticaret Borsası (ITB) ile işadamları dernekleri ve İl Genç Girişimcileri Kurulu Başkanı’nın katılımıyla oluşturulan ‘Ortak Akıl Platformu’, 2013’ün ilk toplantısını ITSO’nun ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

‘Sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etme kültürünün önemli olduğu, Isparta’nın sorunlarının tartışılacağı ve çözüm önerilerinin geniş bir kesim tarafından dikkate alınacağı’ gerçeğinden hareketle oluşturulan ‘Ortak Akıl Platformu’ ilk toplantısı, BAKA Toplantı Salonu’nda Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki işletmelerin yabancı dil ihtiyaçları, Doğrudan Faaliyet Desteği gündem maddeleriyle gerçekleştirildi.

İlk toplantıya; BAKA Genel Sekreteri Tuncay Engin, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Meclis Başkanı Bedri AYHAN, ITSO yönetim kurulu üyeleri, Isparta Girişimci ve Sanayici İş Adamları Derneği (IGSİAD) Başkanı Oğuzhan Tortop ve IGSİAD Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, Isparta Genç İş adamları Derneği (IGİAD) Başkanı Adem Demiralay, Isparta Sanayici ve İş Adamları Derneği (ISİAD) Başkanı Özcan Pınarcı, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Isparta şubesi Başkanı Akın Tuna, Isparta Genç Girişimciler Derneği Başkanı Ahmet Kabalak, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gözde …., SDÜ öğretim üyesi Teknokent Müdürü Yrd. Doç. Dr. İrfan ATEŞOĞLU katıldı.

Isparta Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Ali Galip Bilgili’nin de hazır bulunduğu toplantıda yaklaşık bir yıldır mobilyacılar sitesi, havacılık bölgesi, Deri OSB’nin karmaya çevrilmesi, İş Adamlarına yönelik yabancı dil eğitimi, Üniversite-Sanayi İşbirliği konularındaki gelişmeler hakkında bilgi verildi. Ayrıca STK’lar olarak 2013 yılında “Isparta’ya ne katabiliriz”in cevabı arandı.

Anadolu Jet ve diğer uçak firmalarının Isparta’ya yapacağı uçak seferleri konusunda görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda, bir sonraki toplantının SDÜ’de yapılması kararlaştırıldı. 5 Şubat’ta yapılması planlanan toplantıda SDÜ’deki Teknokent’in teknoloji transferi merkezi ile üniversite ile sanayinin teknoloji paylaşımı, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı(IPA) 2010 Programlanması çerçevesinde İŞKUR’ca geliştirilen “ Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamın Desteklenmesi Operasyonu” €24 milyon bütçeli hibe programının görüşülmesi kararlaştırıldı.

devamı...

(KOSGEB Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı - 08.01.2013)
Antalya Şube
KOSGEB Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı Vali Dr. Ahmet Altıparmak Başkanlığında Yapıldı.

Vali Dr. Ahmet Altıparmak başkanlığındaki toplantıya Vali Yardımcısı Gülihsan Yiğit, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Antalya Hizmet Merkezi Müdürü Kazım Akgün, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, ATSO, AESOB, Antalya Ticaret Borsası (ATB), Antalya Serbest Bölge ve Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle, ilimizde ( TÜMSİAD )Tüm Sanayici ve işadamları Antalya dernek başkanımız Sn.Hüseyin DEMİREZEN katıldı.“İletişimi, Bilinirliği Artırmak ve Bilgileri Tazelemek Üzere Bir Araya Geldik”

Vali Altıparmak toplantıya başlarken sektör temsilcileri iletişimi, bilinirliği artırmak ve bilgileri tazelemek üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

KOSGEB’in Türkiye genelinde 17 iş geliştirme merkezi olduğu bilgisi verilen Vali Altıparmak, ilimizde de bir iş geliştirme merkezi kurulması için çalışmalara başlanılması yönünde ilgililere talimatlarını bildirdi.

Toplantı da uygulamalı girişimcilik eğitiminin önemine değinen Vali Altıparmak, bu eğitimin ilimizde iş kurulmadan önce bir ön koşul haline getirilmesi konusunda ilgililerden çalışma başlatmalarını istedi.

“Desteklenen İşletme Sayısı Bakımından 19’uncu Sıradayken 12’inci Sıraya Yükseldik”

Antalya Hizmet Merkezi Müdürü Kazım Akgün KOSGEB’in yapısı, çalışmaları ve gerçekleştirilen faaliyetleri hakkında bir sunum yaparak katılımcıların sorularını cevaplandırdı. Akgün, KOSGEB’in uyguladığı çeşitli destek ve politikalarla KOBİ’lerin ekonomideki payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini yükseltmek, sanayide entegrasyon ve teknolojik seviyelerini daha üst düzeye çıkarmayı amaçlayan kanunla görevlendirilmiş tek kurum olduğunu söyledi.

İlimizde Temmuz 2010 tarihinde faaliyete geçen Antalya Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nde halen 18 personelin görev yaptığını kaydeden Kazım Akgün, 2012 yılında KOSGEB destekleri hakkında 74 adet bilgilendirme eğitimi düzenleyerek yaklaşık 3 bin kişiyi bilgilendirdiklerini belirtti. Akgün, 2011 yılında KOBİ’lere 2 milyon 235 bin TL destek verdiklerini, bu miktarın 2012 yılında 3 milyon 271 bin TL’ye ulaştığını, 2013 yılı hedeflerinin de 4 milyon 500 bin TL olduğunu belirterek, desteklenen işletme sayısı bakımından da iller arasında 19’uncu sıradayken 12’inci sıraya yükseldiklerini anlattı.

2011 yılında 31 adet uygulamalı girişimcilik eğitimi yapıldığını bu sayının 2012 de 41’e yükseltildiğini ifade eden Kazım Akgün, “2011 yılında 748 kişi bu eğitimlere katılmış iken 2012 yılında bin 253 kişinin katılımı gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimler sonunda 2011 yılında 57 adet yeni işletme kurdurulmuş iken 2012 yılında 103 adet yeni işletme kurdurulmuştur” diye konuştu.

devamı...

(TÜMSİAD Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş’in Kurtuluş Bayramı Mesajı - 07.01.2013)
Osmaniye Şube
Osmaniyemizin 91. Kurtuluş Yıldönümü`nü kutlamakta olduğumuz bu günlerde manevi duygularımızın, sahip olduğumuz değerlerin idrakini daha yoğun yaşamaktayız. Büyük mücadelelerle kazanılan zaferleri bizler de koruma ve sürdürme inancıyla yarınlara taşımak için üzerimize düşen vazifeleri her şartta yerine getirmekte kararlıyız. Ülkemiz nezninde şehrimizin gelişmesi ve her geçen gün daha gelişmiş bir Osmaniye meydana getirme yolundaki mücadelemiz bunun en güzel örneği olacaktır.

Bu vesile ile Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Osmaniye Şubesi adına, tüm Osmaniyelilerin Kurtuluş Bayramı`nı kutlar, bu zaferden duyduğumuz sevincin bizleri her ortamda gururlandırdığını belirtmek isterim.

devamı...

(KOZAN GENÇ TÜMSİAD ÜYELERİ KAHVALTIDA BULUŞTU - 07.01.2013)
Kozan Şube

Kozan Tümsiad bünyesinde oluşturulan Kozan Genç TÜMSİAD üyeleri basın ile kahvatlıda buluştu

Yeni oluşturulan Genç Tümsiad Kozan Şubesi Üyeleri ile Tümsiad üyelerinin basın ile kaynaşması hedeflenen kahvaltılı basın toplantısına Tümsiad Şube Başkanı A.Fatin Dağlı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Genç Tümsiad Kozan Şube Başkanı Erkan Serhan Ünüvar’ ın yanı sıra genç iş adamlarından oluşan kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

Kahvaltı programı genç Tümsiad Kozan şube başkanı Ünüvar’ın açılış konuşması ile başladı. Ünüvar gerçekleştirdiği konuşmada genç Tümsiad’ ın kriterlerini ve hedeflerini anlattı.

Ünüvar;” Genç Tümsiad olarak misyonumuz öz güvene sahip milli ve manevi duygularını ön planda tutan girişimci iş adamlarını yetiştirmektedir. Hedefimiz başarı ilkemiz profesyonelliktir. Bu amaç ve çalışmalar çerçevesinde Genç Tümsiad Kozan şubesini faaliyete geçirdik. Bu zaman içerisinde bizlerden emeğini esirgemeyen Tümsiad Kozan şubesi başkanımız Sayın Fatin Dağlı’ya Tümsiad üyelerine ve bu onurlu yolda beni yalnız bırakmayan Genç Tümsiad üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu programımıza katılan tüm basın mensuplarına da ayrıca teşekkür ediyorum.” Dedi. Ünüvar’ ın konuşmasının ardından konuşan Tümsiad Kozan şube başkanı A. Fatin Dağlı Tümsiad olarak bu günlere çok kolay gelmediklerini ifade ederek şu şekilde konuştu. Dağlı;” bizler daha önceki yıllarda Tümsiad üyesi olarak Adana’ya gidiyorduk. Toplantılarımızı Adana’ Gerçekleştiriyorduk. Daha sonra Kozanlı iş adamlarının girişimciliğini gören il yöneticilerimiz Kozan’a Tümsiad şubesinin açılması gerektiğine inandıklarından dolayı Tümsiad Kozan şubesini kurduk. Kurduğumuz günden bu yana Kozan’ın ortak menfaatlerini savunarak yatırımcılara destek olarak Kozan’ımıza yeni işletmeler açma gayreti için mücadele ettik. Tümsiad Kozan şubesi faaliyetlerine kaldığı yerden son hızla devam etmektedir. Bugün ise Genç Tümsiad üyeleri ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Genç Tümsiad`ın Başkanı girişimci başarılı bir kişiliğe sahip genç ve dinamik bir arkadaşımızdır. Bu genç arkadaşlarımızın ilerleyen iş hayatlarında başarılı iş alanlarına imza atmalarını teğmeni ederek katılan tüm katılımcılarla ve basın mensuplarına teşekkür ediyorum.” Dedi yalpan konuşmaların ardından basın mensupları ile kahvaltı programına katılan Tümsiad üyeleri bir süre karşılıklı sohbet gerçekleştirdiler. devamı...

(AK PARTİ AYDIN İL YÖNETİMİNDEN TÜMSİAD AYDIN ŞUBE ZİYARETİ - 07.01.2013)
Aydın Şube
Adalet ve Kalkınma Partisi Aydın İl Başkanı M.Sadık ATAY , milletvekillerimiz Sayın Mehmet ERDEM ,Sayın Semiha ÖYÜŞ ve İl Yönetiminin de bulunduğu heyetle TÜMSİAD’a bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Samimi bir kahvaltı programı şeklinde geçen ziyaretin ana teması 2012 yılında İlimize ve halkımıza yapılan hizmetlerin değerlendirilmesi ve 2013 yılında yapılması gerekenlerdi.

Ev sahibi TÜMSİAD adına bir açıklama yapan Aydın Şube başkanı Özcan PETEKKAYA “ Memleketimizin gelişimi ve refahının yükselmesi için Sivil Toplum Kuruluşları ile Siyasi Partilerin birlikte çalışmalarının önemini belirterek; bir kahvaltı vesilesiyle bir araya gelmekten ve AK Parti yöneticilerini ve sayın vekillerimizi misafir etmekten onur duyduk” dedi. PETEKKAYA “Kurumlar arası ortak aklı ne kadar hızlı ve doğru harekete geçirebilirsek o kadar kısa zamanda hedeflere ulaşabiliriz, TÜMSİAD olarak çalışmalarımızın sonuçlarını içeren raporlarımızı ve ortaya koyduğumuz yol haritalarını siyasi partilerle paylaşarak, memleketimize en güzel şekilde hizmet edebilmek ve sonuca daha hızlı varabilmek amacıyla gerekli katkıları sunmaktan mutluluk duyarız.” dedi.

devamı...

(Niğde İl Afet ve Acil Durum Müdüründen TÜMSİAD`a Ziyaret - 07.01.2013)
Niğde Şube
Niğde İl Afet ve Acil Durum Müdürü Şevki Türk TÜMSİAD`ı Ziyaret Etti. Niğde İl Afet ve Acil Durum Müdürü Şevki Türk kurumu ve faaliyetleri hakkında TÜMSİAD Yönetimine bilgiler verdi.

Türk TÜMSİAD gibi sivil toplum kuruluşlarını önemsediklerini ve fikir alışverişinde bulunmaktan mutlu olduklarını bildirdi.

TÜMSİAD Başkanı Gülali Yıldırım ziyareti İçin Türk`e teşekkür ederek, sivil toplum kuruluşu olarak tüm organizasyonlarında destekçileri olacaklarını söyledi. devamı...

(ÜYELERİN TAMAMININ DESTEĞİNİ ALAN ADNAN TOPRAK YENİDEN BAŞKAN - 07.01.2013)
Kahramanmaraş Şube
TÜMSİAD Kahramanmaraş Şubesi olağan genel kurulu 07/01/2013 tarihinde dernek merkezinde gerçekleştirildi Genel kurul öncesi TÜMSİAD Eğitim Ar-Ge biriminin üyelere gerçekleştirdiği anket neticesinde üyelerin tamamı Adnan Toprak ve ekibine tam destek verdi. Katılımın bir hayli yoğun olduğu genel kurulda mevcut yönetim üyelerin tam desteğini alarak güven tazeledi. devamı...
(5. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSINA KATILDIK - 06.01.2013)
İzmir Şube
TÜMSİAD Genel Başkanımız Dr Hasan SERT in Yönetim Kuruluna seçildiği DEİK in davetlisi olarak , İzmir de gerçekleşen 5`inci Büyükelçiler Konferansı`na katıldık. Programa TÜMSİAD ı temsilen İzmir Şube Başkanımız Mehmet CEYLAN ve Başkan Yardımcımız İbrahim ASLANTEKİN katıldılar.

Programda ,Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ile Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, yurtdışında ve Türkiye`de görev yapan 200`den fazla büyükelçiden İzmir`in EXPO 2020 adaylığı için destek istedi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu`nun da katıldığı Swissotel Büyük Efes`teki toplantıda konuşan Bakan Yıldırım, "uçbeyi" olarak nitelendirdiği büyükelçilerden EXPO`yu İzmir`e kazandırma çabasına destek istedi. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, EXPO 2020`nin Türkiye ile Yunanistan`ı kapsaması için Bakan Davutoğlu`ndan destek istedi. EXPO 2020 yarışının EXPO 2015 yarışından daha zor olduğuna dikkat çeken Günay, "Afrika ve Avrupa`nın oylarını almak zorundayız. Performansımızı yükseltmemiz konusunda geç kalmamalıyız" dedi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu ise Mart ayında Yunan tarafı ile ortak bir toplantı yapıp, konuyu gündeme getireceklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, toplantının bitiminde bir basın toplantısı düzenledi. Konferans ile verimli sonuçlar aldıklarını belirten Davutoğlu, Türkiye`yi dünyanın her yerinde başı dik, onurlu şekilde temsil etmeyi, gelecek nesillere küresel gücü artmış bir ülke bırakmayı hedeflediklerini söyledi. İzmir`in kendileri için ufuk şehir olduğunu kaydeden Davutoğlu, EXPO ile ilgili Ulaştırma ve Kültür Bakanları`nın büyükelçileri talimatlandırdığını vurguladı.

TÜMSİAD İzmir Şube Başkanımız Mehmet CEYLAN program sonunda yaptığı açıklamada”Bu etkinilğin hem ülkemiz hem de şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. TÜMSİAD olarak EXPO 2020 nin gönüllü destekçisi ve çalışanı olmaya devam edeceğiz .” dedi.

devamı...

(AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş, Elazığ`da sivil toplum örgütleri ve iş adamlarıyla yemekte bir araya geldi. - 06.01.2013)
Elazığ Şube
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş, Elazığ`da sivil toplum örgütleri ve iş adamlarıyla yemekte bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş’un teşrif ettiği programa TÜMSİAD Elazığ Şubesi Yönetim kuruluda katıldı.

Kurtulmuş, Elazığ`da sivil toplum örgütleri ve iş adamlarıyla bir restorantta yemekte bir araya geldi. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarının birikimli olmasının ülke siyaseti için bulunmaz büyük bir nimet olduğunu kaydetti.

Kurtulmuş,Türkiye’nin geldiği noktayı ve yapılan faaliyetler hakkında bilgiler vererek katılımcılara teşekkürlerini sundu.

devamı...

(TÜMSİAD KOCAELİ ŞUBE BAŞKANI ERDOĞAN YILMAZ, BAKAN ZAFER ÇAĞLAYAN’INDA KATILDIĞI İL EKONOMİ İSTİŞARE TOPLANTISI`NA KATILDI - 05.01.2013)
Kocaeli Şube
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Kocaeli`de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yemekte bir araya geldi. Kocaeli Valiliği`nce Başiskele ilçesindeki bir otelde düzenlenen İl Ekonomi İstişare Toplantısı ile AK Parti 57. İl Danışma Meclisi Toplantısı`na katılmak üzere Kocaeli`ye gelen Çağlayan, toplantı öncesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yemekte buluştu. Toplantıya AKP Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, Muzaffer Baştopçu, Zeki Aygün, Mehmet Ali Okur, İlyas Şeker, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, KOÜ Rektörü Prof Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ersin Yazcı, AKP İl Başkanı Mahmut Civelek, İl Genel Meclis Başkanı Fahim Kılıç, TÜMSİAD Kocaeli Şube Başkanı Erdoğan Yılmaz, vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları, ilçe kaymakamları, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı, Gebze ve Körfez Ticaret Odası başkanları ve işadamları ile sanayiciler katıldı.

VERİMLİ BİR TOPLANTI OLDU

Toplantıda konuşan Bakan Çağlayan, ‘Öyle bir dönemdeyiz ki dünyanın küresel krizden geçtiği, dünyada ezberlerin bozulduğu, öngörülerin yıkıldığı bir ortamda şükürler olsun ki artık Türkiye`nin 10 yıldır süre gelen siyasi istikrar, getirmiş olduğu ekonomik istikrar ve dünya krizine meydan okuyan bir başarı hikayesi var’ dedi. Bakan Çağlayan, küresel krizde IMF`nin desteği olmaksızın ekonomisini başarı ile büyüttüğünü söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kamu dış borcu olmadığını söyleyen Bakan Çağlayan, "Devletimizin kamu dış borcu yok hatta alacağı var’ dedi. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte katıldığı toplantıyı değerlendiren TÜMSİAD Kocaeli Şube Başkanı Erdoğan Yılmaz, Türkiye’nin ekonomi anlamında gelişimine en büyük katkı koyan illerin başında Kocaeli geldiğine işaret edip, toplantının iş dünyası açısından verimli geçtiğini, siyasal istikrarın ne kadar sağlamlaşırsa ekonomik istikrarın da o kadar sağlam olacağını belirtti.

devamı...

[«« İlk Sayfa] [« ÖncekiSayfa] [Sonraki Sayfa »] [Son Sayfa»»]


Tümsiad Şube Erişim Bilgileri